Under en längre tid larmade järnvägsföretaget Hector rail om den farliga korsningen på pappersmassabruket Södra Cell i Värö, utanför Varberg. Flera anställda hade varit nära att bli påkörda av timmerbilar. 

Till slut beslöt Södra att något skulle göras åt riskerna vid den obevakade plankorsningen, som saknade bommar, ljus och ljudsignal. Men då inträffade vad Hector rail fruktat mest, en dödsolycka.

Olyckan skedde vid 13-tiden den 16 november. Ett tågsätt fjärrstyrdes av Samuel, en 43-årig lokförare. Han stod helt oskyddad på ett fotsteg på godsvagnen när en timmerbil av oklar anledning inte stannade vid korsningen och körde på honom.

– Vi hade inlett en process för att se över den här plankorsningen och stärka säkerheten. Den tragiska olyckan visar att det hade behövts insatser där, säger Peter Karlsson, som är affärsområdeschef för Södra Skog.  

”Korsningen levde upp till regler”

Peter Karlsson påpekar att plankorsningen levde upp till alla lagar och regler.

– Varje olycka är en för mycket, men den här olyckan skulle aldrig hända, säger han.  

Vid den aktuella platsen finns i dag en vägvakt som övervakar den, bommar och trafikljus. Det är en tillfällig lösning.   

Plankorsningen har fått tillfälliga bommar och ljussignal. Det finns även en vägvakt som övervakar trafiken på industriområdet.

Varför har man inte bommar, ljus- och ljudsignal vid obevakade plankorsningar som regel. Trafikverket har en nollvision kring dödsolyckor, och ett pågående arbete för att bygga bort plankorsningar som myndigheten ansvarar över. Varför har inte Södra det?   

– Hälsa och säkerhet är vår absoluta prioritet. Medarbetare ska absolut lita på att de har en trygg arbetsplats och därför gör vi riskanalyser löpande på alla våra plankorsningar. Det har vi gjort på den här platsen. Riskanalysen som påbörjats kunde ha mynnat ut i att vi satt upp bommar.   

  Det kan tolkas som att säkerheten inte har prioriterats, med tanke på att Hector rail lämnat in fem rapporter och uppmanat Södra att göra något åt korsningen, har du någon förståelse för det?  

– Jag kan förstå det, men vi hade gjort just en riskanalys på området och var i en process för att stärka säkerheten, säger Peter Karlsson, och fortsätter:  

 – Det är tyvärr så att olyckor händer. Det är en tragisk olycka och vi gör allt för att förebygga olyckor.   

Men Hector hade ju varnat om att en olycka kunde ske på grund av bristande säkerhet, då kanske den kunde ha förhindrats?   

– Korsningen levde upp till de lagar och regler som finns för säkerheten. Vi tror att alla olyckor kan förhindras och arbetar ständigt med att förebygga dem. Efter olyckan har ett intensivt arbete pågått för att utreda situationen på platsen och vid övriga plankorsningar inom Södras område.

Kunde den här olyckan ha förhindrats om det funnits bommar?   

– Det är inget som vi ska spekulera i. Olyckan utreds just nu av Arbetsmiljöverket, polisen och Haverikommissionen. Vi får se vad deras utredningar landar i, säger Peter Karlsson.  

Södra

Södra ägs av omkring 52 000 medlemmar som har skog i södra Sverige. Det är en ekonomisk förening med fyra affärsområden.
Södra cell är en producent av pappersmassa, biobränsle, el och fjärrvärme.
Södra skog köper in skogsråvara och levererar den till Södras industrier. 
Södra Wood är ett sågverk.
Södra Innovation fokuserar på kommersialisering och affärsutveckling inom Södra.