Seko Pendelklubben på MTR kämpar för att hindra avskaffandet av tågvärdar på Stockholms pendeltåg och förbättra arbetsmiljön.

Nu planeras tre demonstrationer på Sergels torg i Stockholm under våren. Den första nu på lördag den 5 mars klockan 12.00.

– Vi gör det för att väcka uppmärksamhet bland allmänheten och sätta press på politikerna, säger Rainer Andersson, ordförande Seko Pendelklubben på MTR.

”Ohållbart med ensam lokförare”

Om tågvärdar ersätts av kameror kommer säkerheten och tryggheten ombord på pendeltågen att försämras, menar Seko Pendelklubben.

– Vi hävdar att den psykosociala arbetsmiljön för en ensam lokförare är ohållbar i längden och att pendeln kommer att drabbas av förseningar eftersom en ensam förare inte kan hantera alla situationer som uppstår, säger Rainer Andersson som också anser att arbetsmiljön har försämrats för stationsvärdar.

Rainer Andersson, ordförande Seko Pendelklubben på MTR.

Får uppbackning från flera håll

Under demonstrationen kommer Seko pendelklubben att få sällskap av fackliga representanter från flera delar av Stockholmsregionens kollektivtrafik. Enligt Rainer Andersson anser samtliga att kollektivtrafiken har utvecklats till det sämre för de anställda.

Det handlar bland annat om de som arbetar på Roslagsbanan, Tvärbanan och Saltsjöbanan, tunnelbanan och Upptåget.

– Vi måste väck med politikerna som står för försämringar av kollektivtrafiken, säger Rainer Andersson.

Delat ut flygblad och gjort annonser

Sedan planerna om att ersätta tågvärdar med kameror blivit kända har Seko Pendelklubben delat ut flygblad och köpt annonser i dagstidningar där de försöker upplysa allmänheten om förändringarna.

– Jag vet inte hur många stockholmare som har förstått vår situation, men många kollegor har pratat med kompisar som visste om det här. Vi har också fått ett antal inslag på tv, i radio och tidningar, så visst har vi nått ut, säger Rainer Andersson.

Tidningsannons från Seko Pendelklubben på MTR i februari 2022.

Skyddsombudsstopp avvisade

Skyddsombud på MTR Pendeltågen har även lagt två skyddsombudsstopp eftersom de menar att införandet av ensamarbete för lokförare kommer att leda till ohälsa och olycksfall i framtiden.

Båda dessa har fått avslag av Arbetsmiljöverket eftersom inget ensamarbete pågår just nu och att det därför inte utgör en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv.

”Kameror ger effektivare drift”

Förutom nu på lördag den 5 mars kommer Seko Pendelklubben att protestera på Sergels torg lördagen den 2 april och lördagen den 7 maj.

MTR har tidigare uppgett att de inte funnit några legala hinder för att köra pendeltåg utan tågvärd, samt att den teknikbaserade lösningen tas fram i samband med medarbetare och fackliga representanter med säkerhet och trygghet i särskilt fokus.

Enligt ett tjänsteutlåtande från Region Stockholm ska den tekniska lösningen med kameror skapa en effektivare drift av pendeltågsverksamheten, utan att göra avkall på säkerheten.