I april 2023 la skyddsombud från Seko och ST ett skyddsombudsstopp på Stockholms pendeltåg. Facken ansåg att ensamarbete innebar stora risker för lokförare, sedan tågvärdar avskaffats på pendeltågen.

De såg bland annat risker med att lokförare tvingas evakuera tåg ensamma, hantera påkörningar och utsättas för hot och våld.

Domstol gick emot facket

Men Arbetsmiljöverket valde att häva skyddsombudsstoppet. Myndigheten ansåg inte att det fanns en sådan fara för liv och hälsa att ensamarbetet behövde stoppas.

Seko och ST överklagade beslutet till Förvaltningsrätten, som gick på Arbetsmiljöverkets linje.

Enligt domen går det att skapa en bra arbetsmiljö utan att införa ett totalförbud mot ensambemanning.

Överklagar domen

Nu väljer Seko och ST att överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.

– Vi tycker att domen är fel och att det finns skäl för att den ska ändras, säger Henric Ask, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Fackets jurister menar exempelvis att Arbetsmiljöverket inte har presenterat tillräckligt med underlag. Bland annat underlag som visar att ensamarbetet inte är farligt för lokförarnas hälsa.

– Det är flera lokförare som har sagt upp sig. Sjukskrivningarna har även ökat till följd av att man mår dåligt av att gå till jobbet för att utföra ensamarbete. Det tyder på någonting, säger Henric Ask.

Lokförare: Teknik fungerar inte

2006 beslutade regeringen att ensamarbete inte fick utföras på Stockholms pendeltåg, då det innebar en stark psykisk press på lokförarna.

Det beslutet menar både Arbetsmiljöverket och Förvaltningsrätten inte är tillämpligt i dag, då det finns helt andra möjligheter till kommunikation med exempelvis ledningscentraler.

– Det är ett påstående från Arbetsmiljöverkets sida som inte är underbyggt. Lokförarna säger själva att utvecklingen har gått framåt, men det fungerar inte tillräckligt bra, säger Henric Ask.

Arbetsmiljöverket väljer att inte kommentera fackens nya överklagan.