Med hjälp av artificiell intelligens, AI, kan kamerasystemet i Stockholms tunnelbana identifiera personer som suttit stilla på en bänk en längre tid, vilket kan vara ett tecken på ett stundande självmordsförsök.

Tekniken tros ha räddat flera liv de senaste åren, rapporterar lokaltidningen Mitt i.

Det är såklart en glädjande nyhet, varje dödsfall i suicid är en tragedi för både anhöriga och samhället i stort.

Större företagsvinster med AI

Nya tekniska lösningar är bra, men frågan vi bör ställa oss är hur vi som samhälle ska förhålla oss till den nya tekniken.

Artificiell intelligens har potential att revolutionera vardagen för många yrkesgrupper.

Vem ska utrymma tåget när föraren är ersatt av en robot?

Samtidigt är risken stor att de vinster som den nya tekniken leder till bara kommer att resultera i att arbetare blir av med jobbet och att företag får större vinstmarginaler.

Teknik ersätter redan människor

I kollektivtrafiken är det här inte bara en fråga om de anställdas sysselsättning. Det är också en fråga om resenärernas trygghet.

Vi har redan sett hur antalet händer och ögon i trafiken blivit färre de senaste åren.

På spårvagnslinjerna försvinner konduktörerna på linje efter linje, och på pendeltågen har tågvärdarna ersatts av nya kamerasystem.

AI kan inte utrymma tåget

Farhågor om vem som ska rycka in när olyckan är framme har helt ignorerats.

Vem ska gå fram till den där personen som suttit på en bänk på en tunnelbanestation i 20 minuter och fråga hur hen mår, när det inte längre finns några stationsvärdar eller kundservicevärdar kvar? 

Vem ska utrymma tåget när föraren är ersatt av en robot?

Vem ska hjälpa mamman med barnvagn som fastnat i spärren när det inte längre finns någon spärrvakt i kuren?

Personal avskräcker

Men personaltäthet är inte bara en fråga om att hantera allt det som oundvikligen sker i trafiken varje dag.

Riktiga människor i kollektivtrafiken är också viktiga i det förebyggande arbetet.

Synen av personal kan i många fall förhindra våldsbrott och skadegörelse, på ett sätt som kamerabevakning och annan teknik bara delvis kan åstadkomma.

Värna om personaltätheten

Vi kommer sannolikt få läsa många glädjande nyheter om ny smart teknik som löser problem de kommande åren.

Därför är det viktigare än någonsin att vi slår vakt om personaltätheten i kollektivtrafiken, för att värna både de anställdas arbetsmiljö och resenärernas trygghet.