Igår kom beskedet att Region Stockholm avslutar MTR:s kontrakt för Stockholms pendeltågstrafik i förtid.

Det råder lokförarbrist sedan en längre tid. Samtidigt har MTR haft svårt att underhålla pendeltågen i tid, vilket lett till många inställda tågavgångar.

– Det har blivit en omöjlig situation för många resenärer. Man har inte har kunnat ta sig till och från jobbet eller skolan, säger Jens Sjöström (S), vice ordförande i Trafiknämnden i Region Stockholm.

Kommer det bli en märkbar skillnad när SJ tar över?

– Det är inte så att trafiken kommer gå felfritt. Underhållsskulden och lokförarbristen kommer påverka. Det kommer vara en successivt återhämtande av förtroendet hos resenärerna.

SJ:s vd Monica Lingegård instämmer. Hon säger att det är viktigt att återskapa resenärernas och medarbetarnas förtroende.

– Det är ett väldigt stort ansvar. Jag är inte naiv. Jag tror det här kommer ta tid.

SJ har kontraktet på två år. Det så kallade nödavtalet kan sedan förlängas max två gånger, ett år i taget. Uppdraget ska skötas i ett närmare samarbete med Region Stockholm.  

Tågvärdarna ska bort

Monica Lingegård betonar att SJ historiskt sätt har haft en bra relation till facket och skyddsorganisationen.

– Det kommer vi fortsätta att ha nu när vi välkomnar hela MTR-verksamheten in i SJ.

SJ planerar inte att återinföra tågvärdarna på pendeln.

– Det är inte vårt beslut. Det är ett beslut som Trafikförvaltningen har fattat, säger Monica Lingegård.

Jens Sjöström (s)
Jens Sjöström (S)

Jens Sjöström (S) uppger att beslutet inte påverkas av att SJ tar över.

– SJ är måna om att ha en god relation till de fackliga organisationerna och hitta bra lösningar. Jag tror att SJ kommer att kunna göra ett bra jobb när det kommer till personalpolitiken, säger Jens Sjöström.

Seko Pendelklubben är kritiska

Susann Högye-Bäckman, ordförande för Seko Pendelklubben, som organiserar de tågvärdar som numera är omplacerade till andra tjänster inom MTR, är kritisk.

– SJ måste förstå att problemen kvarstår med personalbristen så länge som man inte ändrar på vad som var problemet från början.

SJ säger att det är utanför bolagets kontroll – men understryker att de har ett bra samarbete med facket och medarbetarna. Vad tänker du kring det?

– Det är bra att SJ har ett samarbete med facket, men problemet är fortfarande lokförarnas ensamarbete. Ska vi behålla kompetensen på pendeln, så måste man backa, göra om och göra rätt.

Sekotidningen har sökt en kommentar från MTR, men utan framgång.