Just nu upphandlas trafiken av Gotlandsfärjorna. Trafikverket, som ansvarar för upphandlingen, tar in anbud från rederier inom hela EU inklusive Gibraltar och Madeira.

Sekos fackliga klubb på Destination Gotland var tidigt ute med att varna om farorna med att ett utländskt rederi tar över den reguljära färjetrafiken.

Nu får de medhåll från flera håll.

Vädjar till regeringen

Säkerhetsdebattören Patrik Oksanen anser att Gotlands säkerhet sätts i fara.

Likaså styrande politiker i region Gotland som vädjar till regeringen att kräva svensk flagg, det vill säga att fartyget är registrerat i Sverige och lyder under svenska lagar och regler.

Ministern: EU säger nej

Men regeringen har inga planer på nya krav i upphandlingen.

När riksdagsledamoten Mattias Ottosson (S) ställer frågan till infrastrukturministern Andreas Carlson (KD) får han till svar att Trafikverket inte får ställa krav på att fartygen ska ha så kallad svensk flagg på grund av EU-regler.

Infrastrukturministern hänvisar i stället till att rederiet som får kontraktet måste skriva ett säkerhetsavtal med Försvarsmakten.

Seko sågar säkerhetsavtal

Det räcker inte, anser Kenny Reinhold som är ordförande för Seko Sjöfolk.

– Ett sådant papper kan se vackert ut, men den dagen det smäller till kommer ett utländskt rederi ta sina fartyg och lämna Gotland, säger han och tillägger:

– Sedan kan vi hota rederiet mot att bryta mot avtalet, men vad hjälper det i en krigssituation?

Kenny Reinhold på Seko.
Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk.

”Sverige måste sätta ned foten”

Utöver att Sverige blir mer sårbart med färre egna sjötransporter, ser han en risk för att yrkeskompetensen försvinner.

Majoriteten av svenska sjömän som tvingas söka jobb på land återvänder inte till ett yrke på sjön, förklarar Kenny Reinhold.

– Sverige får faktiskt sätta ned foten för att säkra trafiken mellan fastlandet och Gotland. Man får säga till EU att vi förbehåller oss rätten att kräva svensk flagg, säger han.

Upphandlingen fortsätter

Karin Bergenås är ansvarig för upphandlingen på Trafikverket. Hon säger att det finns krav på en säkerhetsorganisation och deltagande i Sveriges totalförsvarsövningar, men inte att bolaget ska vara svenskt.

– Men om till exempel Försvarsmakten vill teckna ett säkerhetsskyddsavtal med operatören måste den organisatoriskt finnas i Sverige eller i ett land inom EU som Sverige har ett bilateralt säkerhetsskyddsåtagande med, säger hon.

Anbud ska in i februari

Upphandlingen går snart in i ett slutskede. Den 29 februari ska rederier ha lämnat sina anbud till Trafikverket.

Kan ni komma att skjuta upp anbudstiden efter den kritik riktas mot upphandlingen?

– Vi fortsätter enligt plan, säger Karin Bergenås.

Den som tilldelas kontraktet av Gotlandstrafiken får trafikera färjorna från februari 2027 och upp till tio år framåt.

Sekotidningen har sökt infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) för en kommentar.