Vad gäller saken?

Trafikverket upphandlar just nu färjeförbindelsen mellan Gotland och fastlandet. Det nya kontraktet gäller från och med 1 februari 2027 och åtta år framåt, med option på ytterligare två år.

Flera aktörer riktar kritik mot att Trafikverket låter utländska rederier delta i upphandlingen. De vill i stället se svenskflaggade fartyg.

Vad är ett svenskflaggat fartyg?

Svenskflaggade fartyg är registrerade i Sverige och har besättning som omfattas av svenska kollektivavtal och regler.

Vad är problemet om utländska fartyg kör Gotlandsfärjan?

Omvärlden har blivit oroligare efter Rysslands invasion av Ukraina. Flera anser att Gotland inte ska vara beroende av ett utländskt rederi om det skulle bli krig eller andra kriser.

Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen framhåller exempelvis att Försvarsmakten endast kan skydda eller eskortera svenska fartyg. Region Gotland poängterar även risken för att utländska fartyg och dess besättningar kan kallas till andra länder om krig bryter ut.

Varför får utländska rederier delta i upphandlingen?

Enligt Trafikverket gör EU:s konkurrensregler att andra länder inom EU måste bjudas in till upphandlingen.

Förra gången Gotlands färjetrafik upphandlades deltog exempelvis ett skotskt rederi.

Varför upphandlas färjetrafiken till Gotland?

Enligt Trafikverket är det för att säkra färjeförbindelsen. Inget rederi skulle ha så mycket trafik som krävs om den var helt kommersiell.

När ska upphandlingen vara klar?

Rederier skulle skicka in anbud fram till sista februari 2024, men den tiden har nu skjutits upp två gånger. Först eftersom Trafikverket behövde göra vissa förtydliganden, och senast på grund av ett fel i en av blanketterna som rederierna fyller i.

Sista dag för att lämna in ett anbud var den 13 mars.

I sommar beräknar Trafikverket ha tagit ett beslut om vem som får kontraktet.

Vet vi vilka rederier som får köra Gotlandstrafiken?

Det råder sekretess kring vilka anbud som Trafikverket har fått in. Gotlandsbolaget, som trafikerar färjorna i dag, säger att de vill fortsätta med det.

Danska Molslinjen uttryckte ett intresse för att ta över trafiken, men uppger till Dagens industri att de valde bort det på grund av ett vinsttak i upphandlingen.