Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet är Gotlands livlina. Varje år görs omkring 1,8 miljoner resor och över 800 000 längdmeter gods stuvas och flyttas till och från ön. Under den intensiva sommarsäsongen görs upp till 18 enkelresor per dag.

Trafiken bärs upp av cirka 400 medarbetare i olika roller, varav många är medlemmar i fackförbundet Seko Sjöfolk. Vi har alltid haft svenska kollektivavtal som garanterar trygga villkor och skäliga löner.

Våra svenska kollektivavtal bidrar också till ett högt säkerhetsmedvetande ombord. Resenärerna kan känna sig trygga med att medarbetarna som arbetar ombord har ett fackförbund i ryggen som alltid sätter säkerhetsfrågorna i första rummet.

Betydande risk

Nu har upphandlingen av nästa trafikperiod för Gotlandstrafiken, med start 2027, inletts. Vi hade en förhoppning om att staten, och Trafikverket som sköter upphandlingen, skulle värna svenska jobb med svenska kollektivavtal genom att verka för att Gotlandstrafiken även i framtiden ska vara en svensk verksamhet med fartyg under svensk flagg.

En ’utflaggning’ av Gotlandstrafiken skulle bli ett hårt slag mot våra medlemmar, mot den svenska sjöfarten, och mot svenska arbetstillfällen inom sjöfarten …

Tyvärr visar det sig att Trafikverket valt att öppna upp för fartyg registrerade i samtliga av EU:s 27 medlemsländer, inklusive Gibraltar och Madeira, och därtill ett antal internationella skeppsregister. Det innebär en betydande risk för att svenska jobb med svenska kollektivavtal till sjöss försvinner, och ersätts med inhyrda besättningar från länder med helt andra villkor för medarbetarna ombord.

En “utflaggning” av Gotlandstrafiken skulle bli ett hårt slag mot våra medlemmar, mot den svenska sjöfarten, och mot svenska arbetstillfällen inom sjöfarten som redan är pressad i ett läge när arbetslösheten i landet ökar.

Försämrat säkerhetsläge

Vi ser även risker för tryggheten och säkerheten ombord. En lärdom vi gjorde under pandemin, när våra medlemmar ofta fick ställa om trafik och säkerhetsrutiner med mycket kort varsel, var hur viktigt det är med snabb och effektiv kommunikation mellan medarbetare, med myndigheter, och mellan sjöfolk, befäl och resenärer. Och att en välutbildad besättning med goda kunskaper i säkerhetsspråket svenska, underlättar och skapar en mer effektiv och trygg miljö om en krissituation plötsligt uppstår.

Den som får förtroendet att vara operatör av färjelinjerna måste fullt ut värna svenska säkerhetspolitiska intressen …

Vi kan heller inte undgå att fråga oss hur regeringen och Trafikverket tänkt, mot bakgrund av det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vår nära omvärld. I förra veckan meddelande försvarsministern och marinchefen att en kommunikationsledning mellan Sverige och Estland har utsatts för sabotage, och misstankarna riktas mot Ryssland. Det är bara den senaste i raden av händelser som påminner om att Östersjön och kommunikationerna till Gotland har en mycket viktig säkerhetspolitisk betydelse.

Gör om och gör rätt

Den som får förtroendet att vara operatör av färjelinjerna måste fullt ut värna svenska säkerhetspolitiska intressen och vara en svensk partner i totalförsvaret. Mot den bakgrunden är det förvånande att Trafikverket åtminstone inte begränsar sig till rederier med hemvist i länder, som Sverige har säkerhetsskyddsavtal med.

Därför säger vi från Seko sjöfolk, gör om och gör rätt. För svenska jobb inom sjöfarten, för tryggheten ombord, och för att Gotlandstrafiken som betraktas som ”inrikestrafik” ska fortsätta att vara en trygg länk i vårt totalförsvar.