Marinchef Ewa Skoog Haslum säger till Dagens Nyheter att hon skulle vilja se bättre kontroller vid ombordstigning, bättre myndighetssamverkan och att försvaret utökar sin närvaro på Östersjön. Bakgrunden är det förändrade säkerhetsläget i omvärlden. 

Kenny Reinhold, ordförande i Seko Sjöfolk.

Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk, tycker att marinchefen har rätt och att hennes oro ska tas på allvar. Han jämför med säkerhetskontrollerna på flygplatserna och tycker att mycket kan göras för att öka säkerheten på färjeterminalerna.

– Någon gång kanske det smäller på Östersjön. Sådant som aldrig har hänt kan hända. När det väl gör det så kommer det få återverkan på hela branschen, säger han till Sekotidningen. 

Inte Sekomedlemmarnas ansvar

Kenny Reinhold understryker att det inte är Sekos medlemmar som ska utföra ett eventuellt utökat säkerhetsarbete. 

– Vi ska serva passagerare och ta fartyget från a till b på ett säkert sätt. Tullen, polisen, kustbevakningen och Securitas får sedan ta ansvar för säkerheten innan passagerarna kommer ombord och efter att de gått i land, säger han.