Seko har vidtagit stridsåtgärder mot ett utländskt fartyg som har lagt till i Uddevalla hamn. Detta eftersom det inte finns något godkänt kollektivavtal ombord på fartyget.

Blockaden innebär att hamnarbetare i Uddevalla, som organiseras av fackförbundet Transport, inte kommer att lasta av fartyget Bonette, som fraktar koks av stenkol från Colombia.

– Vi har fått en förfrågan om sympatiåtgärder från Seko och den har vi hörsammat. Hamnarbetarna ställer självklart upp för att sjömännen ska få drägliga villkor, säger Fredrik Brådd, assisterande ITF-koordinator på fackförbundet Transport.

Målet är att rederiet ska teckna ett kollektivavtal med Seko.

Sekos ITF-inspektör

Sekos ITF-koordinator fick på förhand reda på att fartyget saknade kollektivavtal. Beslutet att vidta stridsåtgärder var inte ett enkelt beslut att ta.

– Vi försöker alltid övertyga rederierna att teckna kollektivavtal. Vi vill ogärna lägga en blockad. Det ställer till det för hamnen, fraktmottagaren, och andra. Men om vi måste göra det, så måste vi, säger inspektören Annica Barning.

Blockaden träder i kraft klockan 07, onsdag den 14 mars. En blockad mot ett utländskt fartyg har inte lagts på många år i Sverige.

Oseriöst kollektivavtal

Enligt Seko vägrar alltså rederiet, som har registrerat fartyget på Marshallöarna, att teckna ett seriöst kollektivavtal. I stället ska rederiet ha tecknat avtal med en så kallad ”gul fackförening” som är lojal med arbetsgivaren.

En ”gul fackförening” beskrivs av Seko som en organisation som tecknar kollektivavtal till låga kostnader, på bekostnad av personalens anställningsvillkor. Just denna förening har sitt säte i Slovenien.

– Detta är verkligen den värsta formen av lönedumping när arbetsgivare använder sig av en fejkad fackförening för att få ett avtal på papper i syfte att dumpa villkoren för ofta redan utsatta människor. Vi kommer göra allt vi kan för att se till att upprätthålla rimliga anställningsvillkor på sjön, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia i ett pressmeddelande.

ITF-avtal 

Det globala facket Internationella transportfederationen (ITF) inspekterar fartyg, för att se till att det finns kollektivavtal ombord för besättningen. 

I svenska hamnar är de flesta fartygen bekvämlighetsflaggade och har ITF-avtal, vilket är motsvarigheten till kollektivavtal.

Bekvämlighetsflaggat innebär att rederiet registrerar fartyget i ett land, som ofta innebär skattefrihet. Det kallas utflaggning.