Mörkret ligger som ett blytäcke över centrala Stockholm denna morgon i januari. Vid Strömkajen med utsikt över Kungliga slottet guppar skär­gårdsbåten Gällnö. Bredvid kvackar en drös änder mor­gonpiggt.

Jungman Albin Dinten Eriksson, 19 år, sitter ned­hasad på en sits, och har mössan nästan helt neddragen över ansiktet. Han är inte lika morgonpigg som änderna.

– Prata med mig senare, jag tar det lugnt nu, svarar han på frågan om han kan intervjuas.

Arbetspass på 14 timmar

En doft av kaffe fyller lokalen på nedre däck. Besätt­ningen ska precis påbörja en ny arbetsdag. Maskinmatrosen Glenn Berlin har nyss vaknat. Han bor i Uddevalla – när han jobbar på Gällnö sover han ombord. Det gör även flera av de andra i besättningen.

Maskinmatrosen Glenn Berlin borstar tänderna i sin hytt.
Glenn Berlin sover ombord Gällnö under hans arbetsvecka, liksom flera av de andra i besättningen.

Gällnö går från Strömkajen till ön Möja långt ute i Stockholms skärgård, via bland annat Vaxholm och Träskö. Startar båten halv nio på morgonen är den framme vid tvåtiden på efter­ middagen. Men det är inte slutet på besättningens arbetspass. De jobbar 14 timmar i sträck, men det är inte full rulle hela tiden.

– Det låter mycket, men jag ser det inte så. Vi jobbar i regel sju dagar och sedan är man ledig en vecka, säger Eric Ekblom, som är maskinmatros.

Mer stillasittande för besättningen

Det är framför allt passagerartrafik, men båten tar även med post och gods till öarna. Besättningens uppgift är att lasta i och ur allt som ska med på turen.

– Det kan vara varor till matbutiker och andra beställningar. Om du till exempel har köpt en ny kyl och frys till sommarstugan eller så, säger Eric Ekblom.

Eric Eklbom, Glenn Berlin och Albin Dinten Eriksson jobbar ombord båten Gällnö i Stockholms skärgård.
Eric Eklbom, Glenn Berlin och Albin Dinten Eriksson jobbar ombord båten Gällnö i Stockholms skärgård.

Eric Ekblom, Glenn Berlin och Albin Dinten Eriksson hjälps åt att ta in förtöjningen. Det är ett arbetsmoment som Glenn tycker om. Han berättar att det har blivit mer stilla­sittande, eftersom många arbetsmoment moderniserats.

– Det är nästan så att arslet domnar bort av allt sittan­de, säger han lite skämtsamt.

Blidösundsbolaget ägs av det franska transport­ företaget Transdev Sverige AB, och kör kommersiell och upphandlad trafik för Waxholmsbolaget. Som i sin tur är ett svenskt rederi som ägs av Region Stockholm.

Upphandlingen irriterar

Upphandlingen, eller själva upplägget med olika ägare, är ett irritationsmoment för de fackligt aktiva, berättar Eric Ekblom. Han är vice ordförande vid Seko sjöfolks sektion på Blidösundsbolaget.

Eric Ekblom på skärgårdsbåten Gällnö.
Eric Ekblom, maskinmatros och vice sektionsordförande i Seko sjöfolks sektion på Blidösundsbolaget.

Facket har svårt att få inflytande över vissa frågor, bland annat besättningens sovhytter som på Gällnö är placerade vid vattennivån.

Vintertid ligger kringströdd is på vattenytan som gång på gång stöter i skrovet. Det dunkar, båten guppar och kränger i vågorna, vilket stör nattsömnen. Även om båten har elförsörjning från fastlandet hän­der det att strömmen går och reservaggregat får kopplas in – en brummande dieselmotor rakt under sovplatsen.

– Vi har diskuterat sovplatserna, eftersom det skulle bli bättre om vi sov över däck. På Gällnö kommer hyt­terna aldrig att flyttas, men vi vill vara med och påver­ka Trafikförvaltningen innan de beställer nya fartyg, så att våra önskemål tas med från början, säger Eric Ekblom.