Vissa städare som är anslutna till Seko går under kollektivavtalet för serviceentreprenad, som delas med fackförbundet Fastighets. Det handlar till exempel om städare inom sjöfarten för Sekos del.

Nu har facken kommit överens om ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteförbunden.

Höjda lägstalöner

Den stora stridsfrågan under förhandlingarna var höjda lägstalöner. Lägstalönen har varit 24 699 kronor, men från och med i dag höjs den med 1350 kronor.

Nästa år höjs lägstalönen med ytterligare 930 kronor. Höjningen av lägstalönerna ryms inom industrimärket. 

– Serviceentreprenadavtalet är ett förhållandevis litet avtal i Seko men att få en kraftig höjning av lägstalönerna är positivt då det omfattar väldigt många på avtalsområdet, säger Sekos ombudsman Matts Haglund.

Övriga löner och tillägg höjs enligt industrimärket med 4,1 procent i år och 3,3 procent nästa år. I kronor innebär det 1059 kronor 2023 och ytterligare 900 kronor år 2024.  

Nej till arbetstelefon och bil i tjänsten

Seko och Fastighets krävde även att arbetsgivarna ska stå för teknisk utrustning som används i tjänsten, som mobiltelefon.

Facken krävde också att i de fall som det krävs att städaren använder bil i tjänsten ska arbetsgivaren tillhandahålla en tjänstebil. I dag är det många städare som använder sin egen bil i tjänsten.

Men kraven på att arbetsgivaren ska stå för teknisk utrustning och bil i tjänsten gick inte igenom i förhandlingarna. Frågan hänvisas till en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med frågan under avtalsperioden.

Enligt Sekos Matts Haglund skiljer sig fackens och arbetsgivarnas åsikter åt kraftigt i denna fråga.

– Min uppfattning är att det här är en fråga där arbetsgivarna under lång tid ökat sina intäkter genom att vältra över kostnader på medlemmarna, säger Matts Haglund.

Mer städning på dagtid

Även möjligheten för städare att gå i deltidspension kommer att diskuteras vidare i en gemensam arbetsgrupp.

Matts Haglund poängterar också att facket fått in skrivningar i kollektivavtalet om att främja städning på dagtid.

– Det är ett värdefullt verktyg för att öka antalet heltidsanställningar i branschen. Att få in denna bilaga i avtalet kan i framtiden komma att bli ett stöd för seriösa upphandlare på avtalsområdet, säger Matts Haglund.

Almega: Erfarna städare förlorarna

Marcus Lindström är chef för Almega Serviceföretagen. Han säger att han är nöjd med att det nya kollektivavtalet följer märket, och att parterna kunde undvika ett konfliktvarsel.

Marcus Lindström ser negativt på låglönesatsningen, som han menar finansieras av en sänkning av branschvanetillägget. Att lägstalönerna höjs betalas enligt Lindström med att branschvanetillägget för de med minst sex år i branschen sänks med 250 kronor. 

– Vi har tagit pengar från de mest erfarna och kompetenta personerna med sex års branschvana för att lägga de pengarna på ingångslönen i stället. Vi i Almega tycker tvärtom att man borde satsa på dem som vill vara kvar i yrket och ge dem en bra löneutveckling, säger Marcus Lindström. 

Varför sa ni nej till fackets krav på teknisk utrustning och bil i tjänsten? 

– Det skulle bli en kostnad som inte ryms inom industrimärket på 7,4 procent. Dessutom anser vi inte att det är något som ska regleras i kollektivavtalet. Det är upp till företagen att bestämma vem som ska ha rätt till en arbetstelefon eller tjänstebil, säger Marcus Lindström. 

En annan version av artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsfolket som tillsammans med Sekotidningen och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.

Serviceentreprenad-avtalet 2023–2025

Kollektivavtalet gäller för städare på entreprenadföretag anslutna till Almega och delas mellan fackförbundet Fastighets och Seko. Avtalet gäller från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.

Avtalets lägstalöner höjs med 1350 kronor år 2023 och 930 kronor år 2024. 
Den nya lägstalönen blir 26 049 kronor från och med 1 juni 2023. 
År 2024 blir den nya lägstalönen 26 979 kronor. 

Den generella löneökningen är 1059 kronor år 2023 och ytterligare 900 kronor år 2024.  

Övertidstillägg, mertidstillägg och tillägg för obekväm arbetstid räknas upp med 4,1 procent 2023, samt med 3,3 procent 2024. 

Det högsta branschvanetillägget sänks från 1750 kronor till 1500 kronor för städare med minst sex år i yrket.

I det nya kollektivavtalet har tidsbegränsade anställningar 14 dagars uppsägningstid under de första sex månaderna. Att avsluta en visstidsanställning med 14 dagars varsel kan bara göras en gång per anställd.

En arbetsgrupp tillsätts för att se över frågan om arbetsgivaren ska stå för tekniska utrustning som används i tjänsten, såsom mobiltelefon. Frågan om arbetsgivaren ska erbjuda bil i tjänsten ska också behandlas av arbetsgruppen. 

Ytterligare en arbetsgrupp tillsätts för att diskutera möjligheten att införa deltidspension för städare.