7,4 procent i löneökning fördelat på två år. Det får anställda inom sjöfarten, i det nya tvååriga kollektivavtalet mellan fackförbundet Seko och Sjöfartens arbetsgivarförbund SARF.

Första året höjs samtliga tarifflöner med 1 132 kronor per månad och andra året med 948 kronor per månad. Eftersom löneökningen höjs i kronor i stället för i procent, innebär det att de som tjänar minst får störst löneökning i relation till hur mycket det tjänar.

Alla sjöavtal har tarifflöner. Lönen sätts inte individuellt utan utifrån en lönestege, bland annat baserat på hur länge man har arbetat.

Seko besvikna

Seko fick till en ny skrivelse om dygnsvila i kollektivavtalet. Detta då lagen, som gäller för sjömän, tillåter en minsta dygnsvila på sex timmar.

– Många får inte mer än sex timmar. Nu står det att arbetsgivare ska eftersträva så lång dygnsvila som möjligt, säger Joakim Hellmouth, ombudsman på Seko.

Seko krävde mer avtalspension, men det ville inte arbetsgivarna gå med på. Nu ska i stället en arbetsgrupp utreda den möjligheten under den tvååriga avtalsperioden. 

– Det är tråkigt att arbetsgivarna inte ville göra något annat än att komma överens om lönerna, säger Joakim Hellmouth.

– Vi ställde upp under coronapandemin och hjälpte arbetsgivarna att få verksamheten att gå runt. Vi tycker att de kunde ha gått med på fler förändringar i villkoren. 

Tre olika kollektivavtal

Storsjöavtalet, Färjeavtalet, samt Hamn- och Bogseravtalet ingår i sjöavtalen. Omkring 4 000 Sekomedlemmar omfattas av avtalen. Sjömännen arbetar bland annat på Stena Line, Forsea, Wallenius Marine, TT-Line, Destination Gotland.

Arbetsgivaren: ”Ett styrkebesked”

Sjöfartens arbetsgivarförbund SARF vill inte ställa upp på en intervju, utan hänvisar till ett pressmeddelande.

”Vi har nått en balanserad överenskommelse som följer industrins märke och löper på två år. Det är ett styrkebesked att visa att vi kan ta ansvar för den svenska lönemodellen även i ett osäkert ekonomiskt läge”, säger förhandlingschefen Annika Nordin i ett uttalande.