Vissa städare som är anslutna till Seko går under kollektivavtalet för serviceentreprenad, som delas med fackförbundet Fastighets. Det handlar till exempel om städare inom sjöfarten för Sekos del.

Nu ska löner och villkor förhandlas. Tillsammans med Fastighets har Seko bytt avtalskrav med arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteförbunden.

Vill höja låga löner

Fastighets och Seko kräver löneökningar på 4,4 procent i enlighet med LO-samordningen. Fastighets, Seko och LO-förbunden kräver också en låglönesatsning.

Enligt låglönesatsningen ska de som tjänar 27 100 kronor och mindre i månaden få en löneökning på 1 192 kronor. Lägstalönerna i de centrala kollektivavtalen ska också höjas med 1 371 kronor.

Många städare med låga löner

Matts Haglund, ombudsman på Seko, spår en tuff lönefajt eftersom många inom städområdet har lägre löner.

– Fajterna blir oftast hårdare kring de avtal där man har fler arbetstagare som ligger under genomsnittet och skulle påverkas mest av en låglönesatsning, säger han.

Kräver jobbtelefon

Fastighets och Seko kräver också att arbetsgivaren ska stå för teknisk utrustning som krävs i tjänsten, exempelvis mobiltelefon och tjänstebil.

Det är till exempel vanligt att städare behöver använda sin mobiltelefon för att logga in i appar för att tidrapportera.

– Det skiljer sig mot många andra branscher. I dessa fall man använder privat telefon och bil kan man hamna i olika försäkringsfrågor. Är det till exempel din privata försäkring som gäller om du använder bil i tjänsten? säger Matts Haglund.

Kritisk till satsning på låga löner

Marcus Lindström är chef för Almega Serviceföretagen. Han är kritisk till kravet på en låglönesatsning. 

– Vi förstår att många har det ekonomiskt svårt med den höga inflationen. Men företagen ska inte finansiera de extrastöd som behövs för de grupperna, säger Marcus Lindström. 

Vill se lön efter prestation

Det avtalskrav som Almega vill offentliggöra i dag är kravet på individuell lönesättning, där lönen sätts utifrån den anställdas arbetsprestation. 

– I dag får alla på kollektivavtalet för serviceentreprenad lika mycket i löneökning oavsett arbetsprestation. Vi vill ha en mer rättvis lönebildning där du får lön utifrån hur du presterat, säger Marcus Lindström.

Sekos krav på städavtalet

Tillsammans med Fastighets har Seko växlat avtalskrav för kollektivavtalet för serviceentreprenad. Motparten är arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteförbunden.

Vad vill Seko?

Seko kräver i enlighet med LO-samordningen löneökningar på 4,4 procent. Seko och LO-förbunden kräver också en låglönesatsning. Enligt låglönesatsningen ska de som tjänar mindre än 27 100 kronor i månaden få en löneökning på 1 192 kronor. Lägstalönerna i de centrala avtalen ska också höjas med 1 371 kronor.

Vid införandet av system som kräver teknisk utrustning ska arbetsgivaren tillhandahålla den utrustning som krävs.

Vid krav på bil i tjänsten ska arbetsgivaren tillhandahålla detta. 

Arbetstidsförkortning ska införas genom ett arbetstidskonto.

Avtalet ska anpassas så att det stämmer överens med förändringarna i Lagen om anställningsskydd, LAS.

Samtliga av Fastighets avtalskrav avser ett ettårigt avtal.

Vad vill arbetsgivarna? 

Almega vill inte ge löneökningar som är högre än industrimärket. Därför vill arbetsgivarorganisationen inte se en låglönesatsning.

Almega vill införa individuell lönesättning, där lönen sätts utifrån den anställdas arbetsprestation.