Översiktsbild från en sluss där slussporten är borttagen med två arbetare i arbetskläder.

En stålport tas bort från slussporten utanför Söderköping.

2016 inleddes den största upprustningen av Göta kanal sedan kanalen invigdes år 1832. Under åren har flera slussportar bytts ut och broar renoverats.

På vissa ställ­en har kanalen breddats och gjorts djupare, och kanterna har fått en bättre lutning. Nya stenar har också lagts på för att hålla vågorna i schack.

Porträtt på kanalreparatörerna Gustav Andersén och Niklas Franzén i hjälmar och gula arbetskläder.
Kanalreparatörerna Gustav Andersén och Niklas Franzén.

Kanalen gjordes för hand. Man hade inga maski­ner som hjälpmedel. Ändå är kanalen gjord med en sådan precision.

Niklas Franzén

Mycket av arbetet görs när kanalen är stängd för säsongen. Det är då kanalreparatörerna som är anställda vid det statliga Göta kanalbolaget har mest att göra.

Slussportar görs i Bergs slussar

De nya slussportarna byggs i verkstaden i Bergs slussar, utanför Linköping av bland andra Niklas Franzén och Gustav Andersén. De visar hur origina­len tillverkas på samma sätt som på 1800-talet.

Det har nämligen visat sig att den gamla tekniken är mer hållbar än den moderna. Stålportarna som ersatte gjutjärnsportarna höll bara i 70 år, jämfört med originalen som håller i cirka 200 år.

– Det är häftigt att få göra någonting som man vet kommer att hålla länge, säger Gustav Andersén.

Interiör från verkstaden i Berg. En arbetare jobbar med en planka och två slussportar syns i bakgrunden.

Den nya slussporten, som ska ersätta den gamla utanför Söderköping, görs i verkstaden i Berg.

Närbild på en hand som sticker upp bakom en tving.

En ny slussport kostar en halv miljon kronor att tillverka.

Göta kanal går tvärs över Sverige

  • Göta kanal byggdes mellan åren 1810 och 1832 och är 190 kilometer lång.
  • Den är öppen mellan maj och september. Kanalen går från Vänern till Östersjön. Från Sjötorp i Mariestads kommun till Mem som ligger vid viken Slätbaken i Norrköpings kommun och leder ut till Östersjön. Eller tvärtom beroende på var man startar sin kanalresa.
  • Det finns 58 slussar som används för att lyfta och sänka båtar och fartyg mellan Göta kanals olika vattennivåer. Skillnaden på vattennivån är drygt 90 meter.
  • 87 kilometer av kanalen är grävd för hand med plåtskodda träspadar av omkring 58 000 svenska soldater. 
  • Göta kanals byggherre var greven och sjömilitären Baltzar von Platen. Kanalen utformades med hjälp av Europas främsta kanalbyggare, Thomas Telford från Storbritannien. Sveriges kung Karl XIII godkände byggandet av Göta kanal. 

En ny slussport kostar en halv miljon kronor. Byggandet liknar att sätta ihop en stor byggsats, förklarar Gustav. Olika gjutjärns­delar passas och svetsas ihop. Långa tryckimpregnerade träbrädor från kanalbolagets egen skog i Västergötland sätts fast i stommen med kraftiga bultar.

– Det är ingen slit­ och­ släng-produkt, konstaterar Niklas Franzén.

Gjutjärnet görs av Mölltorps Gjuteri

Visserligen måste en del av virket på slussporten bytas ut efter cirka 40 år, men gjutjärnsstommen har en beräknad livslängd på 200 år.

Gjutjärnet görs av Mölltorps Gjuteri, som sedan 1952 har specialiserat sig på hantverket.

En stålslussport lyfts från sin plats i kedjor.
Det har visat sig att stålslussportarna bara håller i 70 år, medan originalen som görs i gjutjärn håller i cirka 200 år.

Intresset för Göta kanal har blivit allt större de senaste åren. Inte bara från staten som investerar över en mil­jard i upprustningen.

Fler fritidsbåtar och kryssnings­ fartyg går utmed kanalen, och mer än tre miljoner turis­ter vallfärdar varje sommarsäsong till kanalen. En del eller åker husbil och övernattar längs vattnet. Andra tar sig dit bara för upplevelsens skull.

Det kan man förstå. Utanför verkstaden i Berg hörs ljudet från det for­sande vattnet i Göta kanal. I en spektakulär slusstrappa kan båtar ta sig mellan Bergs gästhamn och ner till sjön Roxen.

Trappa av kalksten

Trappan är byggd med kalksten från ett kalkbrott i närheten, och uppdelad i sju slussar, som tillsammans med ytterligare två dubbelslussar sänker eller lyfter båtarna 28 meter.

Nedanför på en lång vågbrytare i sjön Roxen syns det nio meter höga konstverket ”Dubbelgångaren”.

Arbetaren Gustav Andersén tittar ner på en kräfta han håller i händerna.

Det är inte ovanligt att olika skaldjur eller fiskar hittas. En gång fann Gustav Andersén en stor gädda.

Bild på en kräfta som höjer klorna i luften.

Slussen tömdes på vatten inför slussportsbytet. Då upptäcktes den här kräftan.

Niklas Franzén beundrar hantverket bakom kanalen.

– Kanalen gjordes för hand. Man hade inga maski­ner som hjälpmedel. Ändå är kanalen gjord med en sådan precision. Det är rätt mäktigt.

Göta kanalbolaget

Ägs helt av den svenska staten. Bolaget bevarar och återställer det kulturhistoriska byggprojektet Göta kanal. En del av upp- draget är också att skapa förutsättningar för turism. Det finns 22 anställda i bolaget, samt ytterligare ett hundratal säsongsanställda som bland annat arbetar som slussvakter.