Seko och Transports blockad mot det utländska fartyget Bonette i Uddevalla hamn trädde i kraft klockan 07 under tisdagsmorgonen, och varade i omkring tre timmar. Under den tiden lastade inte hamnarbetarna av frakten, som bestod av koks av stenkol från Colombia. 
 
Hamnarbetarna organiseras av Transport. Utan fackförbundets sympatiåtgärder hade Seko aldrig lyckats få rederiet att teckna ett kollektivavtal, berättar Annica Barning som är ITF-koordinator på Seko. 
 
– Det är deras sympatiåtgärder som har haft effekt. Det ligger mycket hårt arbete bakom det här, vi är väldigt nöjda, säger hon.

Kollektivavtal ska ge högre löner

Det är ett ettårigt kollektivavtal som har tecknats. Själva avtalet är med det globala facket Internationella transportfederationen (ITF), och innebär att arbetstagarna ska få avtalsenliga löner och arbetsvillkor. 
 
Vad betyder det här för besättningen? 
 
– I normala fall skulle jag säga att lönerna skulle höjas för dem. Men jag är ytterst tveksam till att rederiet kommer att följa avtalet, säger Annica Barning.
 
– Men nu har de i alla fall ett avtal och det innebär att ITF-inspektörer runt om i världen kan gå ombord och driva in lönerna om det visar sig att inte rätt löner har betalats ut. 
 
Enligt Seko vägrade alltså rederiet, som har registrerat fartyget Bonette på Marshallöarna, att teckna ett seriöst kollektivavtal. I stället ska rederiet ha tecknat avtal med en så kallad ”gul fackförening” som är lojal med arbetsgivaren. 

Seko: Det är lönedumpning

En ”gul fackförening” beskrivs av Seko som en organisation som tecknar kollektivavtal till låga kostnader, på bekostnad av personalens anställningsvillkor. Just denna förening har sitt säte i Slovenien. 
 
– Detta är verkligen den värsta formen av lönedumping när arbetsgivare använder sig av en fejkad fackförening för att få ett avtal på papper i syfte att dumpa villkoren för ofta redan utsatta människor, har Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia tidigare sagt i ett pressmeddelande.

ITF-avtal?

Det globala facket Internationella transportfederationen (ITF) inspekterar fartyg, för att se till att det finns kollektivavtal ombord för besättningen.  

I svenska hamnar är de flesta fartygen bekvämlighetsflaggade och har ITF-avtal, vilket är motsvarigheten till kollektivavtal. 

Bekvämlighetsflaggat innebär att rederiet registrerar fartyget i andra länder för att få skattefrihet, slippa egna landets krav på arbetsvillkor och löner. Det kallas utflaggning.