Cementa får fortsätta brytningen

Cementa ville ha ett förlängt tillstånd på tre år, men regeringen satte slutdatum 31 december 2022. Tillståndet gäller med omedelbar verkan, men väntas överklagas av flera organisationer.

Kalkbrytningen i Slite står still

Cementproduktionen fortsätter ändå, eftersom bolaget har byggt upp ett lager som räcker för att köra fabriken januari ut, enligt fabrikschefen. Cementa har också fått godkänt från Länsstyrelsen på Gotland att ta emot kalksten från Nordkalk med lastbil, i en mängd som täcker en fjärdedel av Cementas behov.

Cementas tillstånd går ut

Inget nytt tillstånd finns på plats.

Cementa varnar för samhällsstörning

Cementa varnar för risk för allvarlig samhällsstörning och meddelar att de förbereder kvotering av cement.

Tunga myndigheter är kritiska

Slutdatum för myndigheter och allmänhet att ge synpunkter på Cementas nya ansökan. Flera tunga myndigheter är kritiska och säger nej.

Ja till ny lag

Riksdagen röstar ja till den tillfälliga lagen. Utifrån den kan regeringen godkänna Cementas nya ansökan.

Går vidare med lagen – trots stark kritik

Regeringen går vidare med förslaget om tillfällig lag, trots Lagrådets invändningar. Cementa skickar in en ny ansökan om ett treårigt tillstånd för att bryta kalk.

Lagförslaget sågas

Lagrådet sågar regeringens lagförslag.

Regeringen föreslår ny lag

Regeringen vill ge möjlighet att förlänga Cementas tillstånd genom en tillfällig lag. Cementa tecknar ett avtal med Nordkalk 15 kilometer bort, för att ”kortsiktigt säkra fortsatt produktion och leverans av cement”. Men det kräver tillstånd från bland annat Länsstyrelsen på Gotland.

Cementa får nej av domstolen

Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om att förlänga tillståndet att bryta kalk i Slite med ytterligare 20 år.