Robert Ignberg Facklig representant i Skellefteå Krafts styrelse, ordförande Seko Energi

– Jag har ställt frågan på mitt eget bolag. Man tog inte så stor notis, utan tror nog att det ska lösa sig självt över tid. Jag är inte lika övertygad. I övrigt har vi inte haft några jättestora diskussioner, man tar det med ro än så länge. Jag uppfattar inställningen hos de jag pratat med som att ”det må väl gå att lösa, det finns väl att importera någon annanstans.”

Glenn Nordström Huvudskyddsombud Skanska Väg och anläggning, Stockholm

– När det gäller Slussenbygget här i Stockholm – där är man nästan färdig med det som kräver betong, så jag tror inte det är någon fara där. Det är mer nya projekt som kan få stryk. Att man inte törs räkna på nya projekt och riskera att stå där utan betong. Jag tror helt klart det kommer påverka oss. Men jag har inga konkreta signaler från arbetsgivaren, inte mer än att det pratas. Jag har inte varit i någon förhandling än där man säger att en uppsägning beror på betongbrist.

Mikael Högberg Huvudskyddsombud Svevia

– Det är ju diskussion och så, en viss oro. Det är beroende av vilka jobb vi har för tillfället. Men jag tror nog det är mer oro hos de andra bolagen.

FÖRLORADE TILLSTÅNDET

I juli avslog Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om förlängt tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland. Skälet var att Cementa inte hade gjort en tillräckligt noggrann analys av vilka effekter kalkbrytningen får på miljön. Risken är att grundvattnet kring kalkbrottet förstörs genom att saltvatten läcker in – något som är ett problem redan idag. 

Henrik Eneroth Ordförande Seko Infraklubben Syd

– I vår bransch är det ett allmänt diskussionsämne. Cementa har inte skött sig – hur svårt kan det vara att göra rätt? Jag tycker det är nonchalant av dem att inte ha gjort sitt yttersta för att få igenom tillståndet. Det blir stora samhällsproblem om de inte får fortsätta. Visst kan man använda utländsk betong, men då får man göra nya beräkningar, undersöka kvalitet och så vidare.

Per-Ola Axelsson-Åhl Ordförande Seko Infranord klubb Norr

– Här är det ingen oro. Det är inget som diskuteras eftersom vi inte har några spårbyten här. Däremot är folk oroliga över om LKAB får cementbrist, eftersom det kan ge lägre produktion av järnmalm.

Tobias Tandrup Arbetsmiljösamordnare Klubb Väg och ban Väst

– Jag pratar ju med väldigt många medlemmar och de är inte så oroliga. Så det är absolut ingen stor fråga. Jag är på arbetsplatser tre, fyra dagar i veckan och har inte fått någon fråga om detta. Det skulle antagligen bli en jättekris om de inte får fram cement. Men jag tror också att det kommer lösa sig.

VARNAR FÖR CEMENTBRIST

I september röstade riksdagen igenom en tillfällig ändring av lagen, så att Cementa ska kunna bryta kalk i ytterligare åtta månader efter 31 oktober. Lagändringen gjorde att det blev möjligt för regeringen att godkänna en ny ansökan som Cementa skickat in. Men ännu har regeringen inte fattat något beslut. Cementa har tidigare sagt att de behöver besked senast i mitten av november för att det inte ska uppstå cementbrist i Sverige. Bolaget har varnat för att cementen som finns annars kan behöva ransoneras.

Cementa är Sveriges enda cementproducent, och fabriken på Gotland har länge stått för en majoritet av den cement som används i Sverige.