”Sist in – först ut” luckras upp

Den 1 oktober förändrades lagen om anställningsskydd (las). Det blir nu lättare att säga upp den som missköter sig eller underpresterar genom att hänvisa till personliga skäl.

Arbetsgivaren får även göra tre undantag från regeln ”sist in, först ut” vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Samtidigt blir det enklare att få fast jobb. Du som har varit visstidsanställd i 12 månader under en femårsperiod får fast anställning.

Huvudavtal underlättar omskolning

I samband med den nya lagen har Seko skrivit på ett huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd med LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Avtalet går längre än lagen på vissa punkter. Det ger bättre möjligheter till vidareutbildning och omställning, både för den som blir uppsagd och den som arbetar.

Samtidigt får arbetsgivarna något lättare att säga upp folk.

De allra flesta Sekomedlemmar omfattas av huvudavtalet. Den som jobbar under statligt eller kommunalt kollektivavtal har samma möjligheter till omställning, men lite andra regler vid exempelvis arbetsbrist.

Hårdare regler vid uppsägning

Enligt huvudavtalet får fler undantag göras från den så kallade turordningslistan om jobbet behöver skära ned. För en arbetsplats (driftsenhet) gäller fyra undantag.

Om du missköter dig på jobbet behöver arbetsgivaren bara försöka omplacera dig en gång innan du sägs upp.

Arbetsgivaren behöver inte ta hänsyn till vad som orsakade att du misskötte dig. Det spelar inte heller någon roll om du har jobbat länge och alltid skött dig innan.

Om facket tycker att uppsägningen är felaktig får du inte längre behålla jobbet fram till att tvisten har avgjorts. Då får du gå på a-kassa i stället.

Men enligt huvudavtalet kan du behålla 80 procent av lönen fram till att en eventuell prövning i domstol är avslutad.

Lättare att byta bana

Det blir lättare att läsa en kurs eller utbildning för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Du kommer att kunna plugga och behålla upp till 80 procent av lönen med huvudavtalets omställnings- och studiestöd.

Du kan plugga deltid eller heltid, men ett krav är att du har arbetat i åtta år. Men du behöver inte ha arbetat heltid eller hos samma arbetsgivare.

Om du vill studera vidare måste du inte ta sikte på en helt ny bransch, utbildningen kan vara inom ditt yrkesområde.

Du som är tågvärd skulle till exempel kunna skola om dig till lokförare och du som är maskinförare skulle kunna skaffa dig ett yrkesbevis.

Plugga med omställningsstudiestöd och kompletterande studiestöd

Om du vill skola om dig eller vidareutbilda dig kan du kontakta din omställningsorganisation för att veta mer om vad som gäller.

Många inom Seko tillhör Trygghetsfonden TSL, men de som jobbar inom posten, Vattenfall, spårtrafik och telekomsektorn tillhör Trygghetsrådet (TRR).

För att vara säker på vilket du tillhör kan du kontakta Seko.