Den nya lagen om anställningsskydd, las, träder i kraft 1 oktober. Det handlar om en ny arbetsrätt som lite förenklat gör det lättare för arbetsgivare att säga upp personal.

Förändringarna kommer efter en uppgörelse mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv, och gäller den privata arbetsmarknaden.

Enligt huvudavtalet, som har tecknats i och med ändringen i las, ska anställda få större möjligheter till omställning och utbildning. Ett separat avtal har slutits för den statliga sektorn.

Läs mer: Varför vill Seko ansluta sig till huvudavtalet

Seko har vägrat att skriva på det så kallade huvudavtalet. Priset är för högt, har Mats Ekeklint, som är avtalssekreterare, tidigare förklarat.

– Vi tycker inte att det är ett jämbördigt byte. Det är inte förenligt att byta bra omställning som gynnar både arbetsgivare och anställda mot försämringar, har han sagt till Sekotidningen.

Medlemmar kan utbilda sig

Men i somras tog förbundet ett nytt beslut. Detta efter att LO bestämt sig för att underteckna huvudavtalet med Svenskt Näringsliv.

– Det bästa för våra medlemmar är att vi går med, säger Mats Ekeklint nu, efter att representanter från Sekos olika avtalsområden sagt sitt om saken.

Mats Ekeklint förklarar att Sekos medlemmar skulle fått sämre omställningsmöjligheter och trygghet om förbundet inte skrivit på.

– Nu har man bland annat rätt att utbilda sig under anställningen, även under en situation där man blivit uppsagd, säger Mats Ekeklint.

Fakta: Flera ändringar i nya las

  • Nya lagen om anställningsskydd innebär bland annat förändrade turordningsregler. I samband med uppsägningar kan arbetsgivare undanta tre personer från turordningsreglerna. Huvudregeln är annars att en person med längre anställningstid har företräde framför en med kortare.
  • Nya las innebär bland annat också att anställningsformen allmän visstid försvinner och ersätts av särskild visstid.
  • Las-överenskommelsen med ett nytt huvudavtal gjordes 2020. Sekomedlemmar som berörs av huvudavtalet omfattas av vissa andra regler än de i nya las.
  • Vid en uppsägning som resulterar i en tvist får till exempel en anställd enligt lagen enbart ersättning från a-kassan. Enligt huvudavtalet får den uppsagda däremot rätt till ytterligare ersättning utöver a-kassan.

Läs mer om skillnaderna mellan nya las och att ingå i huvudavtalet här.