Den 1 oktober förändrades lagen om anställningsskydd (las). I samband med den nya lagen har Seko skrivit på ett huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd med LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Avtalet går längre än lagen på vissa punkter. Det ger bättre möjligheter till vidareutbildning och omställning, både för den som blir uppsagd och den som arbetar.

Samtidigt får arbetsgivarna något lättare att säga upp folk.

Blir mitt jobb inte lika tryggt längre?

– Ingen behöver känna att det är mer otryggt nu. Seko kommer driva ärenden om felaktiga uppsägningar precis som tidigare och vi gör samma bedömningar av vad som är rätt eller fel, säger Mats Ekeklint, avtalssekreterare på Seko.

Vad kommer jag att kunna gå för utbildning?

– Allt som stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det är ganska frikostigt, det enda undantaget är ren hobbyverksamhet eller självuppfyllelse. Om du vill utbilda dig vänder du dig till din omställningsorganisation. Fråga oss på Seko om du inte vet vilken ditt jobb tillhör.

Varför skrev ni på huvudavtalet, efter att först ha sagt nej?

– När det var klart med nya lagen, och vi konstaterade att LO och PTK skrivit under huvudavtalet, såg vi flera fördelar med avtalets omställningsdel. Även om det är försämringar i turordningsregler och personliga skäl vid uppsägning gjorde Seko bedömningen att det var bättre för medlemmarna att omfattas av huvudavtalet än att stå utanför.