Seko har medlemmar på alla statliga myndigheter, som universitet, högskolor, myndigheter i rättsväsendet och museer.

Den 1 oktober ändras lagen om anställningsskydd (las). Från Seko och de övriga facken inom staten har det kommit kritik om att de inte varit inblandade i processen som ledde fram till nya las.

Utmaningarna inom staten skiljer sig från det privata näringslivets, menade de. Till exempel har staten redan vissa specialregler för turordning. 

Facken inom staten och Arbetsgivarverket har nu förhandlat och hittat lösningar ur ett statligt perspektiv.

”Innehåller bättre regler än i Las”

Enligt Sekos Helen Thornberg, förhandlingsansvarig för det statliga avtalsområdet, innehåller överenskommelsen med Arbetsgivarverket bättre regler vid arbetsbrist än i las. 

”Det går inte längre att anställa medlemmar på korta tidsbegränsade anställningar med stöd av anställningsförordningen samt att motsvarigheten till de tre olika studiestöden som införs på övriga sektorer införs även på statliga området”, säger hon i en kommentar.  

Seko har hela tiden varit kritiskt till förändringarna av lagen om anställningsskydd.

 ”Nu har politiken beslutat om att förändra las och en majoritet av LO:s förbund har fattat beslut om ett huvudavtal för privat sektor. Då är vårt uppdrag att utifrån nya förutsättningar göra det så bra som möjligt för våra medlemmar på statlig sektor,” säger Mats Ekeklint, avtalssekreterare på Seko i en kommentar.

Bild på Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint.
Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint

Ändringar av turordningsregler inom staten

Enligt nya lagen om anställningsskydd (las) som börjar gälla den 1 oktober ska arbetsgivare få undanta tre personer från turordningen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det gäller oavsett storlek på företaget. Men i statlig sektor ska den regeln inte gälla hos arbetsgivare som har färre än 50 anställda.

På myndigheter med 50 anställda eller fler får tre personer undantas, men bara en gång var sjätte månad. Inte som i privat sektor, där sådana undantag ska få göras en gång var tredje månad.