4,1 procent löneökning i år och 3,1 procent 2024. Det får anställda inom branscherna post och flyg, efter att Seko tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega.

Det så kallade kommunikationsavtalet omfattar omkring 15 000 av Sekos medlemmar på företag som Postnord, Citymail, Swedavia och Menzies.

Höjda lägstalöner

Avtalet innebär även en höjning av lägstalönerna, men innehåller inga större förändringar i arbetsvillkor. Det kan i stället ske i lokala kollektivavtal som sluts med några av dessa företag.

Alla är inte garanterade att lönepåslag. Löneökningarna läggs i stället i en gemensam pott. Sedan avgörs det lokalt hur mycket löneökning olika medarbetare får.

Nej till semesterväxling

Ett av Sekos krav var att införa semesterväxling för alla anställda under kommunikationsavtalet. I så fall skulle anställda kunna byta semestertillägg mot extra ledighet.

Men det sa Almega nej till. Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko, förklarar att facken tryckte på hårt i denna fråga.

– Vi tycker att det är viktigt i och med att våra medlemmar inte har möjlighet att jobba hemma och därför kan behöva mer ledig tid, men det var inte arbetsgivarna intresserade av överhuvudtaget, säger hon.

Porträtt på Ulrika Nilsson som tittar in i kameran, med grå bakgrund.
Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko.

Inget arbetsmiljöavtal

Almega sa även nej till ett arbetsmiljöavtal som Seko ville införa. Även det beklagar Ulrika Nilsson.

– Vi tycker att det skulle vara bra att ha en tydlighet i vad som gäller just på de specifika arbetsplatserna. Då skulle man kunna rikta insatser mot vad som är viktigt just i dessa branscher, säger hon.

Seko lyckades behålla flexpension för personer i åldern 18–24 år, som Almega ville avskaffa.

Seko sa också nej till Almegas önskan om att kunna avsluta tidsbegränsade anställningar i förtid.

Pressbild på Susanne Svärd Elfström, Almega Tjänsteförbunden
Susanne Svärd Elfström, Almega

Susanne Svärd Elfström, ansvarig förhandlare på Almega Tjänsteförbunden, är nöjd med resultatet av förhandlingarna. 

– Vi landade på märket. Vi hade en bra dialog och god stämning, även om det var tuffa och ganska långa förhandlingar, säger hon.

Tillräckligt skydd redan

Susanne Svärd Elfström konstaterar att båda parter hade frågor som var väldigt svåra för den andra att gå med på. Seko fick inte igenom sina yrkanden om arbetsmiljöavtal och semesterväxling. Men Almega fick inte igenom sitt yrkande om en inledande prövotid i början av en särskild visstidsanställning.

– Vad gäller Sekos yrkande om semesterväxling så har bolagen redan idag problem med att medarbetare inte tar ut all sin sparade semester och annan tid, som komptid, säger hon. 

Susanne Svärd Elfström förklarar varför arbetsgivarorganisationen inte gick med på Sekos krav om arbetsmiljöavtal:

– Vår syn är att det finns tillräckligt skydd för arbetsmiljön i gällande arbetsmiljölagstiftning. Det framkom inte heller att bolagen missköter sig, utan att bolagen generellt sett har ett gott arbetsmiljöarbete. 

Fler villkor i lokala avtal

Susanne Svärd Elfström understryker att det är ett medarbetaravtal med många parter. Almega har tecknat kollektivavtal med Seko, ST, Sveriges Ingenjörer, Akavia, SRAT och Ledarna för medarbetare inom avtalsområdet Kommunikation. 

– Det ligger många villkor ute i de lokala avtalen också, säger hon. 

Kommunikationsavtalet 2023–2025

Det nya kommunikationsavtalet gäller under perioden den 1 augusti 2023 till och med 31 juli 2025.

Avtalet omfattar cirka 15 000 anställda inom branscherna post- och flyg. De flesta arbetar på företagen Postnord, Citymail, Swedavia, Menzies, Aviator och Ängelholms Flygplats.

Avtalets värde är 7,4 procent, i linje med industrin. Det innebär att alla löneökningar och höjningar av ersättningar ryms inom denna procentsats.

Första året höjs lönerna med 4,1 procent och 2024 med 3,1 procent. Resterande 0,2 procent går till höjning av avsättning till flexpension.

Lägstalönerna höjs med 1 350 kronor första året. Det andra året höjs lägstalönerna med 875 kronor.

En arbetsgrupp ska se över om det finns bestämmelser i lokala kollektivavtal som ska föras över till det centrala avtalet och därmed omfatta alla företag.

Andra förändringar i arbetsvillkor kan förekomma på lokala kollektivavtal på exempelvis Postnord, Citymail och Menzies.

Nytt lokalt avtal mellan Seko Posten och Postnord

I nya lokala avtalet finns flera förändringar:

– En arbetsgrupp har tillsatts för att se över OB-ersättning arbetspasset ut. 

– Från 1 januari 2024 får hela produktion ett gemensamt arbetstidsmått på 38 timmar. 

– Avtalsskrivningar om besked om ansökt semester. Sommarsemestern ska alltid anslås senast den 1 april. Men om man söker semester utanför sommarsemestern, ska man få besked så snart som möjligt, dock senast efter 14 dagar. Om den anställda får nej ska arbetsgivaren motivera varför. 

– Mer ledig tid. Vid årsskiftet får alla inom produktion 12 timmar insatta på sitt kompsaldo. 

– Höjning av milersättningen. 

– Förbättringar i 80-90-100-avtalet. Avtalet ger anställda möjlighet att jobba 80 procent, få 90 procent i lön och 100 procent till pensionsavsättningar. I nya avtalet breddas målgruppen till att också omfatta tekniker på terminal och personal på kundservice. 

Det nya avtalet gäller från den 1 augusti 2023.