7,4 procent i löneökning fördelat på två år. Det får anställda på kommunala och regionala flygplatser, i det nya kollektivavtalet mellan fackförbundet Seko och arbetsgivarorganisationen Sobona.

Första året höjs lönerna med 4,1 procent och andra året med 3,3 procent.

Avtalet omfattar bland annat Sekomedlemmar som jobbar på flygplatserna Sundsvall-Timrå och Örnsköldsvik.

Ingen garanterad löneökning  

Alla är inte garanterade att få lönepåslag, eftersom avtalet inte innehåller så kallad individgaranti.  

Löneökningarna läggs i stället i en gemensam pott. Sedan avgörs det lokalt hur mycket löneökning olika medarbetare får.

Satsning på låga löner  

I det nya avtalet mellan Seko och Sobona finns det en satsning på kollektivavtalets lägstalöner. År ett ska lönerna höjas i kronor med 1 350, och år två med en procentsats på 3,3.

Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko, är extra nöjd att anställda med graviditetspenning får ett bättre skydd vid arbetsbrist.

– Skulle det bli arbetsbrist så kan man inte bli uppsagd förrän man har återgått i arbete, säger hon.

Porträtt på Ulrika Nilsson som tittar in i kameran, med grå bakgrund.
Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko.

Seko fick också igenom att alla som omfattas av avtalet får rätt till semesterväxling. I stället för semestertillägg i pengar kan anställda få fler lediga semesterdagar. 

Arbetsgivarna nöjda

På arbetsgivarorganisationen Sobona är man nöjda över att det ska bli lättare att anställa personer i arbetsmarknadspolitiska insatser.

– Det finns utmaningar med att komma överens, men vi tycker att förhandlingarna som förts varit i god anda, säger Agnes Gradstock, biträdande förhandlingschef på Sobona.

Längre uppsägningstid

Arbetsgivarna får nu även möjlighet att sluta individuella överenskommelser om längre uppsägningstid, i upp till tre månader.

– Inte minst när det gäller säkerhetsklassade tjänster är det värdefullt för oss eftersom det tar tid att få in nya arbetstagare i produktion, säger Agnes Gradstock.

Sobona var egentligen emot en höjning av lägstalöner. De ville även ha ett avtal utan en fastslagen procentuell löneökning.

– Man ska komma överens och motparten var tydlig med att de inte ville ha det så. Vi har kommit överens om löneökningar i nivå med industrimärket och det accepterar vi, även om vi gärna hade sett ett sifferlöst avtal, säger Agnes Gradstock.

Det nya avtalet för flygplatser

Seko har kommit överens med arbetsgivarorganisationen för kommunala och regionala flygplatser, Sobona. Nya kollektivavtalet gäller i två år, från 1 april i år till och med 31 mars 2025.

  • Första året höjs lönerna med 4,1 procent och andra året med 3,3 procent. 
  • Lägstalönerna ska få en lönehöjning med 1 350 kronor första året, och sedan höjs lägstalönerna i procent med 3,3 år två.
  • Löner under 28 211 kronor i månaden ska under det andra avtalsåret höjas i kronor i stället för procent. Låglönesatsningen med den så kallade knämodellen innebär att löner under 28 211 kronor räknas som 28 211 när lönepotten tas fram.
  • Så gott som samtliga på avtalet ska nu få 6,5 procent i avtalspension under avtalsperioden.
  • Anställda med graviditetspenning får ett bättre skydd vid arbetsbrist.
  • Bättre skydd för alla anställda när arbetsgivare inför kontroll- och övervakningssystem.

Läs mer om fler förändringar här.