– Det absolut viktigaste är att vi får upp lönerna. Sedan har vi ett antal villkorsförbättringar vi vill få igenom, säger Sekos ombudsman Sune Blomkvist.

I årets avtalsrörelse när arbetsvillkor och löner omförhandlas kräver Seko att Almega går med på att alla får rätt till semesterväxling – i stället för semestertillägg i pengar kan anställda välja ledig tid.

I avtalsrörelsen lägger Seko fram gemensamma krav för branschavtalet Kommunikation, som omfattar medlemmar på bland annat flygplatsföretagen Swedavia och Menzies, samt Postnord och Citymail.

Arbetsmiljöavtal

Ett annat krav från Sekos sida är att få till ett arbetsmiljöavtal, som gäller för alla medlemmar på kollektivavtalet.

– På några håll fungerar arbetsmiljöarbetet riktigt bra, men det finns företag som vill spara in på utbildningar, företagshälsovård, och företag där skyddsombud har svårt att gå utbildningar, säger Sune Blomkvist.

Seko vill också se till så att alla anställda omfattas av sjuklön på samma villkor.

– Det finns en stor orättvisa när det gäller sjuklönen. Menziesanställda får ett högre löneavdrag när de är sjuka än de andra som omfattas av samma centrala kollektivavtal. Det vill vi ändra på.

Arbetsgivarna krav

Arbetsgivarna vill bland annat införa avtalad visstid. Den nya anställningsformen innebär att arbetstagare och arbetsgivare kan komma överens om en kortare anställningstid än vad lagen i dag tillåter.

Almega kräver även och att det ska vara möjligt att avsluta tidsbegränsad anställning i förtid.

– Båda parter kan då avsluta anställningen ifall förutsättningarna ändras i livet eller i företaget, säger Susanne Svärd Elfström, avtalsansvarig för branschavtalet kommunikation på Almega.

Ett ytterligare krav är att avsättningarna för flexpension skrotas för anställda mellan 18 och 24 år. Flexpension ger framtida pensionärer möjlighet att ta ta ut en högre pension, eller trappa ner i arbetstid i slutskedet av arbetslivet.

– Flexpension för gruppen 18 och 24 år har blivit en väldigt administrativ börda för företagen, säger Susanne Svärd Elfström.

Vill ni ersätta flexpension med något annat?

– Det brukar vara ett givande och tagande om man kommer framåt i förhandlingarna och vad slutresultatet blir får vi se.

Sekos krav inom avtalet Kommunikation

Seko har växlat avtalskrav med arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen. Nuvarande kollektivavtal löper ut 31 juli 2023.

Vad vill Seko?

  •  Minst 4,4 procent löneökning. Löneökningen ska i snitt som lägst vara 1 192 kronor per månad räknat per heltidsanställd.
  • En kraftig höjning av lägstalönerna, samt höjning av andra ersättningar i kollektivavtalen.
  • Att alla får rätt till semesterväxling – i stället för semestertillägg i pengar kan anställda få fler lediga semesterdagar. 
  • Ett arbetsmiljöavtal, så att skyddsombud kan gå utbildningar kopplat till uppdraget på arbetstid och rätten till företagshälsovård. 
  • Att alla på avtalet ska få sjuklön på samma villkor. 

Läs Sekos samtliga krav här.

Vad vill arbetsgivarna?

  • Införa en ny anställningsform ”avtalad visstid”,
  • Att det ska vara möjligt att avsluta tidsbegränsad anställning i förtid,
  • Avskaffa flexpension för anställda mellan 18 och 24 år. 

Läs Almgas samtliga krav här.