Beslutet att peta Postnords vd Mathias Krümmel fattades av koncernchefen Annemarie Gardshol. Orsaken uppges vara ekonomiska, och att resultatet inte varit vad koncernen förväntat sig.

Inflationen är hög och brevvolymerna minskar kraftigt. Postnord har också haft svårt att leverera post i tid och leva upp till kravet att 95 procent av alla inrikes brev ska delas ut inom två arbetsdagar.

Sekos förhandlingsorganisation på Postnord beklagar koncernens beslut.

– Jag tycker det är jättetråkigt. Vi har haft väldigt goda relationer med Mathias. Utifrån ett fackligt perspektiv så har han varit lyhörd och lyssnat på vad vi har att säga, tagit till sig och agerat, säger ordförande Sandra Svensk.

”Fokus på arbetsmiljön”

Vem ska axla rollen som ny vd?

– Vi förväntar oss att den nya vd:n kommer ha samma fokus på de fackliga relationerna, arbetsmiljön och kvaliteten som Mathias har haft. Det är väldigt viktigt, säger Sandra Svensk.

Porträttbild på Sandra Svensk mot en oskarp bakgrund
Sandra Svensk, Seko Postens ordförande på Postnord.

Mathias Krümmel klev in i rollen som vd 2021. Dessförinnan var han bland annat chef för produktion och försäljning på Postnord.

Tillfällig vd blir Ylva Ekborn

Ylva Ekborn tar över som tillförordnad vd för Postnord Sverige. Hon är i dag chef över Postnord Accelerate samt vd och koncernchef för Postnord Strålfors.

Stefan Fougt är huvudskyddsombud på Postnord. Han uppger att samarbetet mellan skyddsorganisationen och Postnords avgående vd fungerat väl.

– Jag kan bara konstatera att det är olyckligt att Mathias Krümmel slutar. Redan första månaden som vd uttryckte han att Postnord ska bli branschledande i systematiskt arbetsmiljöarbete, och att ingen ska skadas allvarligt eller dö på jobbet.

– Det har lett till många bra initiativ och ett bra samarbete som förbättrat synsättet på arbetsmiljö avsevärt i hela företaget, säger Stefan Fougt.

Fick gå på dagen

Så sent som i april 2019 fick dåvarande vd, Håkan Ericsson, också gå på dagen.

Då stod ett krisande Postnord inför stora förändringar: kraftigt sjunkande brevvolymer och förlorade intäkter på flera miljarder. Koncernstyrelsens ville att Postnord skulle få en nystart och ett ökat fokus på kärnverksamheten i respektive land, alltså Danmark och Sverige.