Mats Andrén är fackligt förtroendevald för Seko på NCC. Han säger att den skadade befann sig i en så kallad TMA-bil när han blev påkörd. TMA-bilarna ska skydda vägarbetarna från att bli påkörda.

-Han ska ha klarat sig efter omständigheterna bra, säger Mats Andrén. Tyvärr är det mer regel än undantag att TMA-bilar blir påkörda. Det är ett stort problem.

Olyckan är anmäld till Arbetsmiljöverket.

Vägarbetare och vägvakter är en utsatt yrkesgrupp. Förutom risken för olyckor råkar de allt oftare ut för hot och våld från trafikanter.

Seko har tidigare ställt krav på dubbla böter för fortkörning vid vägarbeten. Det finns också krav på att trafiken ska ledas om när det är möjligt.