Efter ett års försening drog upphandlingen av tunnelbanan i gång i somras. Pandemin gjorde att arbetet avbröts förra året. Beslut om vilket bolag som ska köra trafiken tas om två år.

Seko lokalt har varit med från början och lämnat synpunkter och ställt krav.  

”Svårt få gehör ”

I ett brev till Trafiknämnden och Trafikförvaltningen/SL skriver Seko Stockholm att ”alla försök att försämra för personalen eller tumma på säkerheten i den framtida kollektivtrafiken i Stockholm kommer att möta motstånd från Seko”. Bakgrunden är dåliga erfarenheter från andra regioner när nya operatörer dumpat löner och villkor.

–Det finns alltid en oro hos personalen när en ny operatör tar över. Det handlar om vilka som får följa med över till det nya bolaget och risken för sämre villkor, säger Karin Åkersten, ordförande i Seko Stockholm.

Karin Åkersten ordförande för Seko Stockholm

Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer säger i en kommentar att personalen inte behöver vara orolig för sämre villkor. Enligt det nya centrala avtalet ska ett övertagande vara kostnadsneutralt. Det betyder att villkoren kan ändras men totalt sett inte bli sämre.

Klubbarna på tunnelbanan har tillsammans med Seko Stockholm kontakt med de tjänstemän som ansvarar för upphandlingen och försöker på olika sätt att påverka vilka krav som ska ställas på den nya operatören. Hänsyn ska tas till arbetsmarknadens parter, enligt de beslutsunderlag som hittills tagits fram.

Men det är svårt att få gehör, enligt Karin Åkersten.

–Många av våra krav, som att trafiken ska drivas i egen regi, är politiska och inget som tjänstemännen har inflytande över.

Oklart hur det blir med städningen

En viktig fråga för Seko är att alla som vill ska få följa med över till nästa arbetsgivare. Så brukar det bli, men det finns ett stort frågetecken när det gäller städningen, som MTR fört över till ett eget bolag, MTR FM. Städningen kan gå över till ett annat bolag och dagens personal bli övertalig.

–Det är oklart hur det ska hanteras i upphandlingen, säger Karin Åkersten.

Att MTR kunde bilda ett särskilt företag för städarna är i sig ett problem, anser Seko, eftersom det i förra upphandlingen ställdes krav på en sammanhållen verksamhet.

–Det gick att dela upp verksamheten i alla fall, säger Karin Åkersten.

Processen fram till ett tilldelningsbeslut tar flera år och Seko lokalt har försökt vara med och påverka från början. Arbetet inleddes 2019 och redan då tog Seko de första kontakterna. Under processens gång brukar de företag som är intresserade av att lägga anbud kontakta facket för att informera sig om verksamheten.

MTR har kört tunnelbanan sedan 2009. En viktig facklig erfarenhet av den här tiden är, enligt Seko, att bemanningen har varit och är för låg.

Majoriteten säger nej till anbud i egen-regi

Det har bland annat visat sig i problem med hot och våld och genom att spärrvakterna haft svårigheter att få avlösning och gå på toaletten.

–Vi vill ha en ökad bemanning och förbud för ensamarbete, men vi vill samtidigt inte ha så detaljerade regler som det varit kring spärrvakternas toalettbesök. Det är viktigt att det är en balans.

En lärdom som SL tar med sig från innevarande period är att reglera hur olika lokaler används och vem som ska ansvara för underhåll. För ett par år sedan visade det sig att biljettkontrollanterna, som är anställda av ISS, inte kom in på toaletter i SL:s och MTR:s lokaler. Det kommer inte att hända igen, tror Seko.

Kontrakt på 11 år

När det gäller drift i egen regi säger den politiska majoriteten i Region Stockholm, med Moderaterna som största parti, nej. Ett förslag från Socialdemokraterna om att regionen ska lägga ett eget anbud för att få koll på kostnaderna röstades även det ner i Trafiknämnden.

Upphandlingen är ett år försenad på grund av pandemin. Nu är planen att beslut om tilldelning ska tas om två år och att den eventuellt nya operatören tar över ett år senare, 2024. Kontraktet är på 11 år. Enligt Region Stockholm är värdet på upphandlingen mellan 40 och 50 miljarder kronor och därmed en av världens största.