Det var 2017 som Trafikverket fick ett regeringsuppdrag efter ett antal gånger det tagit lång tid att evakuera tågresenärer efter tågstopp.

– Vi har därför tagit fram åtgärder på att förbättra de operativa arbetssätten och tydliggöra befogenheter – vem det är som ska fatta beslut om evakuering och röjning. Ansvarsfördelningen har varit oklar och skapat långa ledtider och mer eller mindre handlingsförlamning i branschen, Trafikverkets trafikledning och hos järnvägsföretagen, säger Thomas Pettersson, projektledare på Trafikverket.

En annan åtgärd för att få igång tågtrafiken snabbare är att Trafikverket skriver om kontrakten med sina entreprenörer. Det ska nu stå på kontrakten exakta tider för när olycksplatsansvarig, elsäkerhetsledare, tillsyningsman ska vara på plats för att åtgärda fel i anläggningen. 

”Ett stresspåslag”

Inställelsetiden ska ändras – för de kontrakt som inte har de kraven nu – till högst en halvtimme i storstadsregionerna för att evakueringen ska kunna startas inom en timme. Tidigare har tiden legat på 30-120 minuter beroende på var i landet det är.  

I områden med glesare trafik får entreprenörerna även framöver längre tid på sig.

– Vi ökar kraven. Syftet är att vi ska få personal på plats snabbare och kunna evakuera. Vid särskilda händelser måste vi få ut vår underhållspersonal för att göra anläggningen säker och stänga av elen innan vi släpper ut resenärerna i spåret. Ett typiskt exempel är när kontaktledningar har rivits ned på spåret och tåget, säger Thomas Pettersson.

Enligt Trafikverket har de nya kontrakten börjat gälla på vissa orter redan, exempelvis i Malmöområdet.

– Vi rullar ut det här succesivt med fokus på storstadsområdena och triangelområdet (västra- och södra stambanan, samt västkustbanan). Sen går vi vidare med övriga landet.

Alexander Koliopanos, eltekniker, huvudskyddsombud och facklig företrädare för Seko, menar att inställelsetiderna slår hårt mot anställda på järnvägen.

– 30 minuter ur ett arbetsmiljöperspektiv är inte bra. Det sliter ut personalen i längden. Om du är olycksplatsansvarig kan du få ett samtal närsomhelst. Det i sig gör att du redan är uppe i varv. När väl telefonen ringer, då är det väldigt mycket som du ska hålla reda på, många samtal att göra. Det händer ofta att operativ chef ringer efter en kort stund och frågar hur prognosen ser ut. Då sitter du kanske i bilen fortfarande. Kortare inställelsetid innebär ett oerhört stresspåslag. Men myntet har så klart två sidor. Som privatperson tycker jag att det är viktigt att försöka komma på plats och avhjälpa så fort som möjligt, säger han.

Finns det något annat alternativ än kortare inställelsetider?

– Återför allt basunderhåll till Trafikverket. Förr i världen var det en järnväg och alla strävade efter en och samma sak. Så är det inte i dag, det är väldigt splittrat och arbetet uppdelat mellan olika entreprenörer. I dag är det pengar som styr.

Flera ny lok

Trafikverket ser även över tillgången på hjälplok, som samtidigt får skärpta krav på sig att vara på plats inom en timme efter tågstopp. I dag råder det brist på hjälploken som går på diesel och används för att röja eller bogsera bort de eldrivna tågen.

Därför har Trafikverket beslutat att totalt 11 lok ska upphandlas, som ska sättas i bruk nästa år. Fyra lok ska Trafikverket införskaffa i egen regi, vilka ska trafikera norra Sverige från 2022.

– Vi har en alldeles för dålig tillgång i Sverige på röjningslok. Alla lok går åt till att köra tågen. Det finns ingen reservkapacitet som det fanns förr. Därmed drog vi slutsatsen att vi behöver 15 lok i hela landet, säger Thomas Pettersson.