Till en del kompenseras kassan av att antalet medlemmar ökat med 2 700 under de första fem månaderna. Det ger intäkter på fyra miljoner. 

–Men det räcker inte, säger Alf Mellström.

Sekos a-kassa räknar med att de höjda ersättningsnivåer som regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna beslutat om kommer att kosta 25 miljoner på helår.

Hur mycket avgiften behöver höjas är ännu för tidigt att säga, enligt Alf Mellström. Det beror på hur många medlemmar kassan har och hur hög medeldagpenningen är.

–Det är förstås fullt rimligt att ersättningen i a-kassan höjs. Det har inte hänt på åratal och är bra, säger Alf Mellström.

Höjda medlemsavgifter

Många arbetslösa finns i branscher som normalt sett får arbete under vår och sommarsäsongen, bland annat inom väg- och ban. De tjänar relativt bra och kommer upp i de högre ersättningsnivåerna.

Det är en förklaring till att kostnaderna för Sekos a-kassa ökar kraftigt när taket höjs. Förbundets inkomstförsäkring har hittills gett dessa grupper ett tillskott. Nu läggs en större del av kostnaden istället på a-kassan.

Nya ersättningsnivåer

Sedan krisen slog till har regeringen och samarbetspartierna gjort det lättare att få rätt till ersättning vid arbetslöshet och samtidigt höjt taket för ersättningen. Samtidigt har karensdagarna slopats tillfälligt.

Maxbeloppet för den som får inkomstrelaterad ersättning har höjts från 910 kronor till 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna och från 760 kronor till 1 000 kronor från dag 101. A-kasseperioden är max 300 dagar.

Även grundförsäkringen har ändrats. Maxbeloppet har höjts från 365 kronor till 510 kronor per dag, för heltidsarbete.

Grundbeloppet går till den som uppfyller arbetsvillkoret, det vill säga minst 60 timmar per månad i sex månader, men som inte är eller har varit medlem i a-kassan.

Ändringarna gäller till och med den 3 januari 2021.

För att få a-kasseersättning måste man vara arbetslös och anmäld till Arbetsförmedlingen.

Enligt en undersökning i tidningen Arbetsvärlden planerar merparten av landets 25 a-kassor att höja avgifterna. IF Metall och Kommunal har redan beslutat höja avgiften till sina kassor. Kommunal med fyra kronor per månad.

”Staten borde ta kostnaden”

Sveriges a-kassor har påtalat för regeringen att a-kassorna måste höja avgifterna för att bekosta de högre ersättningsnivåerna. I bakgrunden finns en önskan att staten ska skjuta till pengar för att finansiera de ökade utgifterna.

–Som det är i dag blir det medlemmarna och de arbetslösa som betalar höjningen av ersättningsnivåerna. Det är inte rimligt. Staten bör ta kostnaden, säger Alf Mellström.

I dag täcker medlemsavgifterna cirka 30 procent av kostnaderna för de utbetalda ersättningarna. Resten tas från arbetsmarknadsavgiften, som arbetsgivarna betalar till staten.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks pressekreterare Jennie Zetterström, skriver i ett mejl till Sekotidningen att regeringen följer frågan, men att det inte finns några besked att ge i dagsläget.

Sekos a-kassa har mer att göra, men klarar handläggningstiderna ganska bra, än så länge. Regeringen har anslagit 100 miljoner till stöd för administrationen av flera arbetslösa.

–Det hjälper inte så mycket eftersom det saknas kompetent personal att anställa. Det vore bättre med ett enklare regelsystem, säger Alf Mellström.

Men inte heller det finns det några besked om, enligt Jennie Zetterström.

Ökad arbetslöshet

Den 18 maj var 431 007 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket motsvarar 8,4 procents arbetslöshet. I april 2019 var arbetslösheten 6,7 procent.

I april 2020 är det fler arbetslösa i Sekos a-kassa än det var i januari. Något som aldrig hänt tidigare, enligt kassan. Jämfört med april 2019 har antalet arbetslösa i Sekos a-kassa ökat med 1400.

Under coronakrisen och fram till och med april månad har landets a-kassor fått 200 000 nya medlemmar.