Enligt senaste siffror uppgår arbetslösheten i landet till 7,4 procent, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med december 2018. 

Inom Sekos branscher går utvecklingen åt samma håll, den har stigit de senaste åren.  

Under 2020 väntas arbetslösheten öka ytterligare i samband med en avmattad svensk ekonomi.

14,3 miljarder

Förra året blev också ett trendbrott när det gäller utbetalningar av ersättning från landets samtliga a-kassor, en ökning med cirka 1,5 miljarder kronor till 14,3 miljarder.

Detta är att jämföra med åren 2015-2018, då utbetalningarna låg stabilt på omkring 12-13 miljarder, enligt statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som sammanställts av Sveriges a-kassor.

Enligt IAF är 7 av 10 svenskar medlemmar i någon a-kassa.

Sekos a-kassa har tappat medlemmar, sammanlagt 700 i fjol, enligt Affe Mellström, kassaföreståndare på Sekos a-kassa.

Samtidigt visar statistik från Sekos a-kassa att antalet arbetslösa-medlemmar blivit fler sedan 2017, från 6,3 procent till 6,4 enligt december månads siffror, vilket motsvarar 4 935 arbetslösa.

Fler arbetslösa

Däremot var betydligt fler medlemmar arbetslösa åren dessförinnan.

2012 fick 8 407 medlemmar i Sekos a-kassa ersättning, 2013: 7 539 personer, 2014: 6 883, 2015: 6 109, och 2016: 5 288.  

Sveriges a-kassor, som är en service- och intresseorganisation för 25 a-kassor, varnar för att dagens regelverk gör det svårt för vissa grupper med otrygga anställningar att ta del av a-kassornas inkomstförsäkring, som täcker glappet mellan taket i a-kassan och vad som motsvarar 80 procents av ens tidigare lön.

En statlig utredning ska i vår lämna förslag på åtgärder för att fler ska omfattas.