– Förstudien ska utreda vilka förutsättningar som finns för att kunna bilda ett gemensamt förbund, säger Janne Rudén och Magnus Pettersson, förbundsordförande i Seko respektive Fastighets i en gemensam kommentar

Man ser framför sig ett ekonomiskt starkare förbund som kan ge bättre service och lättare driva opinionsbildning. Dessutom säger man att såväl arbetsplatsbevakning som medlemsinflytande stärks.

– Vi ser att förbunden har en samsyn i väldigt många frågor. Och vi agerar på många gemensamma arenor och medlemmar på samma arbetsplatser. De möts på landgången till färjor, träffas på tåg och centralstationer och har i vissa fall gemensamma avtal, säger Janne Rudén.

Han menar också att ett större förbund har större möjligheter kan ge större politiska och mediala avtryck.

– Vi tror också att det finns synergier i det här. Dessutom är hälften av jobbet redan gjort i och med den gemensamma administrationen i Fasab. Vi har också redan gemensamma lokaler på vissa ställen ute i landet.

Innebär synergier att det kommer bli personalneddragningar?

–  Det är inget vi ser idag. Då kan det snarare handla om att man inte återbesätter någon tjänst efter pensionsavgång.

Några risker med ett samgående pekas inte ut, men förstudien ska belysa både fördelar och nackdelar med ett gemensamt förbund. Det är ett digert arbete att slå samman två fackförbund och förstudien ska beskriva hur resultatet kan se ut, var ska man sitta, hur blir det med ledning och organisation, och hur det blir med personalminskningar. Frågan om förbundstidningarna lär också komma upp.

Förstudien ska vara avslutad senast den 1 juni i år, därefter beslutar respektive förbundsstyrelse om man ska gå vidare med en utredning för att bilda ett gemensamt förbund, ett förbund som skulle få 150 000 medlemmar. Förstudien leds av Hans Öhlund, tidigare ordförande i Fastighets.

När en eventuell sammanslagning kan ske är ännu oklart.

— Det är först i juni, om respektive förbundsstyrelse säger ja, som vi kan lägga upp en tidsplan. Sedan krävs kongressbeslut för en sammanslagning och det är viktigt med lokal förankring för ett eventuellt sammangående, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.