Sis har beslutat se över LVM-vården för att anpassa verksamheten till kommunernas behov. Syftet, enligt Sis, är att hålla nere kostnaderna och ha lagom många platser.

Medan Sis ser en minskad efterfrågan visar Socialstyrelsens statistik över antal inskrivna att nivån ligger fast år från år och att det tvärtom varit en liten ökning 2019. Socialstyrelsen säger att det varierar lite mellan olika år, men att skillnaderna är små

Renforsen kan läggas ner

–Vi kan dock se att det är färre betalda vårddygn på våra LVM-hem. Det är inte någon revolutionerande stor skillnad, men vi behöver hålla nere våra kostnader, säger Stefan Häll Fröding, pressansvarig på Sis.

Renforsens LVM-hem. Arkivbild.

Renforsen i Västerbotten är ett av de LVM-hem som riskerar att läggas ner. I sommar är verksamheten stängd i flera veckor. En orsak är att flera chefer slutat, en annan att coronaviruset ställer krav på mer personal.

Om Renforsen läggs ner finns inget LVM-hem norr om Dalarna

Louise Hägglund, Sekos ombud

Det ligger också ett viteskrav på Renforsen från Inspektionen för vård och behandling, IVO. Det saknas en promenadgård för nyinskrivna.

–Vi har legat på i många år för att få pengar till promenadgården, men utan resultat, säger Louise Hägglund, ombud för Seko på Renforsen.

Hon menar att personalen trots bristen ger de nyintagna goda möjligheteter att vara ute och tycker att det är ett ännu större problem om institutionen försvinner helt.

”Små institutioner behövs”

–Då finns det inget LVM-hem norr om Dalarna. Det blir väldigt långa resor för närstående som vill komma på besök.

De anställda på Renforsens har skrivit till Sis ledning med en vädjan om att låta behandlingshemmet vara kvar. Dels för att det finns ett behov av små institutioner, Renforsen har bara 18 platser. Dels för att det behövs ett alternativ i norra Sverige.

Små institutioner erbjuder, enligt Louise Hägglund, varje klient individanpassad vård som han behöver. Det är bara män som vårdas på Renforsen.

–Vi har tid att vara tillsammans med klienterna, säger Louise.

I den senaste vårbudgeten fick Sis ett tillskott på 250 miljoner som ska minska kommunernas kostnader för ungdomsvården.  LVM-hemmen blev dock utan stöd.

–Vi tycker att även LVM borde vara en prioriterad grupp och inte bara ungdomsvården. Kommunerna måste göra besparingar och då drar de ofta ner på placeringar till missbruksvården, säger Frida Strandberg Landin, ordförande för Seko Sis.

Seko förbereder en skrivelse till socialminister Lena Hallengren i frågan om LVM-vårdens framtid.

Sis utredning ska vara klar den 15 juni.

LVM-vård

  • LVM står för lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Den är tänkt att skydda den som har ett livshotande missbruk och som inte går med på att vårdas frivilligt.
  • Vården bedrivs på något av Statens institutionsstyrelses 11 LVM-hem.
  • Det är kommunerna som efter en utredning inom socialtjänsten ansöker om tvångsvård enligt LVM. Det kan ske akut eller mer planerat Förvaltningsrätten beslutar.
  • Vårdtiden är högst sex månader och kan övergå i öppenvård medan klienten är inskriven. Öppenvård kan vara att man får läkemedel mot missbruket. Andelen unga inom LVM ökar.
  • Kommunernas avgifter bekostar två tredjedelar av vården. En plats på LVM-hem kostar 4 650 kronor per dygn.