En fungerande trafikledning på järnvägen är en av förutsättningarna för att trafiken ska rulla på ett säkert sätt.

Nu har Transportstyrelsen gjort en tillsyn av Trafikverkets trafikledning och har bland annat besökt ett flertal av Trafikverkets produktionsplatser. Enligt Transportstyrelsen har man hittat ett antal avvikelser, av ”icke akut karaktär”.

– En avvikelse som vi hittade var att man hanterar regelverket lite olika. Om det uppstår en avvikelse i infrastrukturen, till exempel ett spårfel, agerar man olika, alltifrån att stoppa trafiken till att köra ett tåg till. Vi vill att alla i trafikledningen på Trafikverket hanterar sådana avvikelser på samma sätt, säger Claes Elgemyr, sektionschef på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning.

Trafikverket ska komma in med svar om avvikelserna senast den 8 april.