Den utredning som Kriminalvården gjort av händelsen visar, enligt ett pressmeddelande, att transportörerna som körde den intagne inte följde de regler och rutiner som finns. Det är inte tillåtet att stanna på en plats utan så kallat skalskydd, vilket normalt sett är en anstalt, ett häkte eller liknande.

Det har också framkommit att överfallslarmen för två av de tre kriminalvårdarna inte fungerade vid tillfället. Något som Kriminalvården menar inte påverkade händelseförloppet.

Seko Kriminalvårds ordförande Christer Henriksson säger att de berörda kriminalvårdarna gjorde fel.

-Men det finns också brister i rutiner, planering och organisation. Jag kan inte gå in i detalj på vad det handlar om. Däremot kan jag konstatera att ingen av de tre som var med i bilen hade lång erfarenhet, vilket var olyckligt, säger han.

Nationella transporttjänsten, NTE, har fått ett utökat uppdrag under senare år och anställt många nya. De får utbildning, säger Christer Henriksson, men det bästa som han ser det vore att de som börjar köra transporter har gått den långa vägen och börjat på anstalt eller häkte.

-Det är en bra erfarenhet att ha med sig när man ska köra människor man inte har en aning om vilka de är, säger han.

Kriminalvårdens utredning av händelsen är klar och överlämnad till polisen som utreder om de tre kriminalvårdare som körde bilen med den intagne har begått tjänstefel. Utredningen är belagd med sekretess och lämnas inte ut.

De tre kriminalvårdarna har fått andra arbetsuppgifter under polisutredningen.