Det är bland annat en minskning av den adresserade reklamen, som påverkat Citymail under våren, enligt Seko. Enligt Mattias Holmén utgår företaget i sina kalkyler ifrån att den minskningen ska kvarstå under hösten.

Mattias är inte lika säker på det.

–Om reklamen och räkningarna ökar igen så är vi för få. Då blir det fler timanställda istället. Det är en oroande utveckling, säger han.

–Vi från fackligt håll vill ha fasta tjänster.

Heltid blir deltid

Medlemmarna oroar sig för framtiden och för en mer stressig arbetsmiljö, enligt facket.

–Sen är brevutdelning och posttjänster inte direkt någon framtidsbransch, så det ser inte så ljust ut. Några av oss vill stanna, andra söker sig bort självmant. I Göteborg sägs ingen upp på grund av att folk slutar.

Tidigare i år och 2019 försvann bland annat ett 30-tal tjänster på terminalen i Stockholm. Den nu aktuella neddragningen påverkar framför allt södra Sverige och Mälardalen. Det är oklart hur många individer som drabbas, det man vet är att en handfull tjänster försvinner och att vissa heltider omvandlas till deltider på ett sätt som påminner om hyvling.

Hyvling

Hyvling innebär att arbetsgivare ger de anställda färre arbetstimmar, i stället för att de sägs upp. Hyvling innebär med andra ord att arbetsgivaren gör om befintliga tjänster så att antalet arbetstimmar blir mindre och lönen därmed lägre.

Källa: LO

Fredrik Möller är sektionsordförande i syd. Han anser att arbetsmiljön riskerar att bli sämre när fler arbetar deltid.

–Arbetet förändras ju inte, det ska göras i alla fall, på kortare tid, säger han.  

Han lägger till att det blir mer jobb för de som arbetar kvar på heltid.

–Vi hade en nedbemanning i våras och så kommer det här. Många blir oroliga och tänker ”vad säger att inte jag drabbas nästa gång”.

”Svårt leva på deltidsjobb”

I syd påverkas hälften av de 21 enheterna, även den terminal som Citymail har i regionen. Ett tiotal tjänster dras ner till deltid. Företaget går efter anställningstid.

–Den som berörs får erbjudande om att arbeta 50, 75 eller någon annan procents arbetstid. Tackar man nej blir man uppsagd, säger Fredrik Möller.

Förhandlingarna mellan Seko och Citymail har slutat i oenighet. Seko är kritiska till den nya organisationen. Främst för att det ökar risken för stress och arbetsmiljöproblem. Men också för att antalet behovsanställda sannolikt kommer att öka. Seko betonar också att det är svårt att klara ekonomin på en deltidstjänst, eftersom lönerna redan från början är relativt låga.

–I och med den ökad arbetslöshet så finns det fler som är beredda att ta ett osäkert jobb, säger Mattias Holmén. Jag vill egentligen inte säga det, men det är tur i oturen för företaget.