När coronapandemin bröt ut stoppades transportflygen vid Arlanda flygplats. I samband med detta sjönk brev- och paketvolymerna drastiskt på postterminalen.

Anställda blev sysslolösa och 25 lånades därför ut till andra arbetsplatser inom Postnord. Personalen valde själv en ny tillfällig enhet.

Kort efter utlåningen inträffade vad som gjort arbetet tungt och arbetsmiljön försämrad på Arlanda postterminal, enligt Sekos lokala fackliga klubb.

Lastbilar från olika länder, såsom Polen, Estland, Nederländerna, Belgien, har kommit fullastade med kartonger innehållande brev och paket.

I normala fall fraktas detta via flyg.

De verkar handlingsförlamade

– Vi får också 20-30 kilo tunga postsäckar. De kan vara i dåligt skick, ibland plastade, oftast ligger de upp till lastbilens tak. Det här måste vi lasta av, inga chaufförer får göra det på grund av Corona. Vi drar pallarna genom lokalen till lossningen, där vi plockar upp säckarna på godsbanorna. Det är väldigt tungt. Arbetsmiljömässigt och ergonomiskt är det katastrof, säger en anställd som vill vara anonym, och fortsätter:

– Så här har det varit hela sommaren. Nu är flygen igång men det kommer även lastbilar en, två gånger per vecka.

Kritik mot arbetsgivare

Skyddsombud och personal har försökt få ledningen att hitta en lösning på situationen, men utan framgång.

– De verkar handlingsförlamade, säger den anställde.

Utlånad personal fick frågan om de kunde tänka sig att komma tillbaka redan i början av sommaren. Några gjorde det, men än så länge är inte alla på plats igen. Sommaren var också tung eftersom det inte fanns tillräckligt med personal.

Albin Bergström, vice ordförande för Seko på arbetsplatsen i Arlanda, är kritisk, även mot att arbetsgivaren lånat ut anställda:

– Jag förstår inte varför arbetsgivaren inte utnyttjade det lilla utrymmet med tid vid låga importvolymer, som rådde, med att utnyttja tiden till kompetensutveckling för personalen, arbetsplatsträffar och förbättringsgrupper, säger han.

På Arlanda postterminal finns både dag- och nattarbetare, totalt omkring 220 anställda utspridda på olika enheter som hanterar import och exportbrev och paket.

Seko Posten: En bra sommar

Det har inte varit lika illa på andra arbetsplatser i sommar. Seko Posten uppger att arbetssituationen överlag i landet varit lugn och att läget i Arlanda är unikt.

– Den generella bilden är ändå att det varit en bra sommar. Den rådande coronapandemin har gjort så att paketvolymen och framför allt hempaketen ökat. Men även det har man hanterat väl på många ställen i landet, säger Daniel Hansen, ledamot i Seko Postens styrelse.

Enligt Postnords presstjänst ökade antalet sjukskrivningar i mars och har sedan dess sjunkit. I mitten av maj var antalen nere i normala nivåer på 4-5 procent över hela landet.

”Det kan variera mycket från tid till annan och från plats till plats, och det kommer det antagligen att göra under tiden som pandemin pågår”, skriver Maria Ibsen, pressansvarig, och fortsätter:

”Medarbetare och chefer har gjort ett fantastiskt jobb under den här perioden med att lösa de situationer som uppstått.”