-Det blir ingen skillnad i villkor och anställning för personalen. Förhoppningsvis blir det här den injektion bolaget behöver för att vända våra negativa siffror och överleva på sikt, säger Mattias Holmén, ordförande för Seko på Bring Citymail.

Det är oklart om företaget ska återgå till att heta enbart Citymail eller få ett nytt namn.

-Vi har väldigt knapphändig information än så länge, säger Mattias Holmén, vi vet att försäljningen är klar och inte så mycket mer.

Det står dock klart att samarbetet med Premo (Pressens morgontjänst) i Stockholm kommer att avslutas. Kvar blir klassisk brevbäring. För personalen som varit anställd av Bring Citymail Stockholm KB blir det formellt sett en övergång av verksamhet när de åter blir anställda i Sverigebolaget.

Brings övriga verksamhet i Sverige kommer att var kvar i Posten Norges ägo.