Om valet till ledning var helt odramatiskt uppstod viss debatt kring valet av ledamöter till förbundsstyrelsen. Valberedningens förslag utmanades med ett alternativt förslag, med starkt stöd från såväl regioner som branscher och klubbar. Där man ville få in Eldina Melez (SJ) och Karin Åkersten (Arriva) som ordinarie samt Sölve Grönlund (Relacom) som ersättare, men i övrigt gå på valberedningens förslag.

Slutligen enades kongressen om följande ordinarie ledamöter:

Bjarne Ringdahl, bransch Väg&Ban (PEAB).

Robert Ignberg, bransch Energi (Skelleftekraft).

Thomas Hagsten, bransch Vård (Kriminalvården).

Ulrika Nilsson, bransch Kommunikation (Post nord).

Sandra Svensk, bransch Kommunikation (Post nord).

Kenny Reinhold, bransch Sjöfolk (Seko sjöfolk)

Nick Fortgens, bransch Tele (Com hem)

Karin Åkersten, bransch Trafik (Arriva)

Glenn Nordström, bransch Väg&Ban (Skanska)

Eldina Melez, bransch Trafik (SJ)

Ingvar Carlsson, bransch Civil (Trafikverket)