Arbetsplatser som inte har egna skyddsombud omfattas ofta av regionala skyddsombud. Men de får bara besöka arbetsplatser där det finns medlemmar i facket.

En ny utredning föreslår att de även ska få besöka andra arbetsplatser.

Vid ett besök på Postnords hubb i centrala Stockholm lovar biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) att Socialdemokraterna kommer att jobba för det.

– Utredaren slår fast att skyddsombudsverksamheten är ändamålsenlig. Det finns ingen anledning att vänta på att ge de regionala skyddsombuden utökad tillträdesrätt, säger Johan Danielsson.

Han anser att arbetsmiljön skulle förbättras på de arbetsplatser som i dag saknar skyddsombud och medlemmar i facket.

Tyngre jobb för brevbärare

På Postnord finns ett fungerande arbetsmiljöarbete med kollektivavtal och skyddsombud.

Men för ministern påpekar de postanställda att det är tuff konkurrens i branschen. Brevbärarna får alltmer att göra och lönerna är låga.

– Jobbet har blivit tyngre. Så är det bara, säger Torkel Mohlin, ledamot i den lokala Sekoklubben.

Brevbärarnas jobb blir allt tyngre, med större distributionsområden, säger Torkel Mohlin, Sekoombud på Postnords hubb i centrala Stockholm.

Ministern säger att även företag som Postnord kommer att gynnas om förslaget går igenom.

– Man kommer även att märka av det på arbetsplatser med ett fungerande skyddsarbete, genom att det inte längre blir möjligt för oseriösa företag att konkurrera med sämre arbetsmiljö, säger Johan Danielsson.

Politiskt motstånd

Ett snarlikt förslag från Socialdemokraterna röstades ned av riksdagen för två år sedan.

Johan Danielsson lyssnar på postanställda i Postnords lokaler i centrala Stockholm.
Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) lyssnade på anställda på Postnords hubb i Stockholm.

Partier på högerkanten har hellre velat se att ansvaret ligger hos myndigheter och anser att facket får för mycket inflytande när de utser regionala skyddsombud.

Även den nya utredningen möter skepsis.

– Vi hade velat se en bredare utredning av arbetsmiljön, snarare än att bara titta på regionala skyddsombud. De gör mycket bra, men det finns frågor som kan bli svåra att ta upp med skyddsombud, säger Liberala riksdagsledamoten Malin Danielsson till tidningen Arbetet.

Seko välkomnar S förslag

Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia, välkomnar Socialdemokraternas förslag om att regionala skyddsombud ska få komma in på fler arbetsplatser.

Enligt henne är det tydligt att anställda får det tryggare på jobbet med en fungerande skyddsorganisation.

– Man får tävla med kvalitet och innovation, men i en konkurrensutsatt värld får man inte tävla med människors liv, deras trygghet och vardag, säger Gabriella Lavecchia.