Hur sätts brevbärares lön?

Postnord har en lägstalön som de flesta brevbärare får när de är nya på jobbet. I mars 2022 är den 23 505 kronor i månaden. Efter det sätts lönerna individuellt, efter förhandling mellan Postnord och Seko Posten.

På Citymail finns det en så kallad lönetrappa, där brevbärare får en specifik lön de första två åren på jobbet. Då ökar lönen ganska mycket. Ingångslönen för den som är ny brevbärare på Citymail är 20 486 kronor i mars 2022.

Efter två års anställningstid sätts lönen individuellt även för brevbärare på Citymail. Då ökar inte lönerna alls i samma takt som de första två åren, enligt Seko Citymailklubben.

Hur mycket tjänar en brevbärare?

En brevbärare på Postnord tjänar drygt 26 700 kronor i månaden i genomsnitt om hen jobbar heltid. Det uppger Seko Posten i mars 2022.

En brevbärare på Citymail tjänar drygt 24 800 kronor i månaden i genomsnitt på en heltidstjänst, enligt Seko Citymailklubben.

Tjänar manliga brevbärare mer än kvinnliga?

Nej, i alla fall inte på Postnord där Seko Posten inte kan se någon direkt skillnad mellan män och kvinnors löner som inte kan förklaras av tjänsteår eller tidigare befattningar.

Får jag mer pengar om jag arbetar övertid?

Ja, då utgår övertidsersättning. Sedan kan du få ob-tillägg om du arbetar kvällar, nätter och helger.

Postnord har även ett så kallat schemaändringstillägg, som gör att du får 270 kronor mer när chefen ändrar arbetstiden med mindre än 2 veckors marginal. Tillägget på 270 kronor gäller endast per ändringstillfälle och ett sådant kan innehålla flera schemaändringar.

När höjs lönen för brevbärare?

I augusti 2022 höjs lönerna för brevbärare.

På Postnord samlas två procent av de anställdas löner in till en pott (minst 536 kronor per anställd). Utifrån potten fördelas sedan löneökningarna mellan de anställda efter förhandling mellan Postnord och Seko Posten.

På Citymail bidrar de allra flesta brevbärarna med 536 kronor per person till den gemensamma lönepotten i augusti, pengar som sedan fördelas ut till brevbärarna i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Ingångslönerna för den som är ny på jobbet höjs också. Den 1 augusti 2022 tjänar en ny brevbärare på Postnord 23 975 kronor i månaden.

Motsvarande ingångslön för en ny brevbärare på Citymail blir 20 895 kronor i månaden.