Hur sätts brevbärares lön?

Postnord har en lägstalön som de flesta brevbärare får när de är nya på jobbet. I december 2023 är den 24 700 kronor i månaden.

På Citymail finns det en så kallad lönetrappa, där brevbärare får en specifik lön de första två åren på jobbet. Då ökar lönen ganska mycket. Ingångslönen för den som är ny brevbärare på Citymail är 21 752 kronor, uppger Seko Citymailklubben i januari 2024.

Efter två års anställningstid sätts lönen individuellt även för brevbärare på Citymail. Då ökar inte lönerna alls i samma takt som de första två åren, enligt Seko Citymailklubben.

Hur mycket tjänar en brevbärare?

Medellönen för en brevbärare på en stor arbetsplats inom Postnord är 28 400 kronor i månaden om personen är tillsvidareanställd på heltid. Det uppger Seko Posten i december 2023.

En brevbärare på Citymail tjänar drygt 26 000 kronor i månaden i genomsnitt på en heltidstjänst, enligt Seko Citymailklubben i januari 2024.

Tjänar manliga brevbärare mer än kvinnliga?

Nej, i alla fall inte på Postnord där Seko Posten inte kan se någon direkt skillnad mellan män och kvinnors löner som inte kan förklaras av tjänsteår eller tidigare befattningar.

Får jag mer pengar om jag arbetar övertid?

Ja, då utgår övertidsersättning. Sedan kan du få ob-tillägg om du arbetar kvällar, nätter och helger.

Postnord har även ett så kallat schemaändringstillägg, som gör att du får 286  kronor mer när chefen ändrar arbetstiden med mindre än 2 veckors marginal. Tillägget på 286 kronor gäller endast per ändringstillfälle och ett sådant kan innehålla flera schemaändringar.

När höjs lönen för brevbärare?

Lönerna höjs för de flesta anställda en gång per år i den årliga lönerevisionen.