Hur sätts brevbärares lön?

Postnord har en lägstalön som de flesta brevbärare får när de är nya på jobbet. I september 2023 är den 24 700 kronor i månaden. Efter det sätts lönerna individuellt, efter förhandling mellan Postnord och Seko Posten.

På Citymail finns det en så kallad lönetrappa, där brevbärare får en specifik lön de första två åren på jobbet. Då ökar lönen ganska mycket. Ingångslönen för den som är ny brevbärare på Citymail är 20 895 kronor i maj 2023.

Efter två års anställningstid sätts lönen individuellt även för brevbärare på Citymail. Då ökar inte lönerna alls i samma takt som de första två åren, enligt Seko Citymailklubben.

Hur mycket tjänar en brevbärare?

Medellönen för en brevbärare på en stor arbetsplats inom Postnord är 27 300 kronor i månaden om personen är tillsvidareanställd på heltid. Det uppger Seko Posten i april 2023.

En brevbärare på Citymail tjänar drygt 24 800 kronor i månaden i genomsnitt på en heltidstjänst, enligt Seko Citymailklubben i mars 2022.

Tjänar manliga brevbärare mer än kvinnliga?

Nej, i alla fall inte på Postnord där Seko Posten inte kan se någon direkt skillnad mellan män och kvinnors löner som inte kan förklaras av tjänsteår eller tidigare befattningar.

Får jag mer pengar om jag arbetar övertid?

Ja, då utgår övertidsersättning. Sedan kan du få ob-tillägg om du arbetar kvällar, nätter och helger.

Postnord har även ett så kallat schemaändringstillägg, som gör att du får 270 kronor mer när chefen ändrar arbetstiden med mindre än 2 veckors marginal. Tillägget på 270 kronor gäller endast per ändringstillfälle och ett sådant kan innehålla flera schemaändringar.

När höjs lönen för brevbärare?

Den 31 juli 2023 löper kollektivavtalet ut för brevbärare. Nya löner förhandlas inom ramen för det nya avtalet.