Följ oss på Facebook.

Efter sista november blir det extra tillägget 2 000 kronor. Åtminstone fram till och med januari nästa år.

MTR svek löfte om endast egna städare

Nyhet

– Vi från facket tycker att det är bra att företaget betalar bra för att lokförarna arbetar mer, men det är inte en långsiktigt bra lösning. Det är bättre att företaget anställer fler förare, vilket de också gör nu, säger Kristoffer Johansson, ordförande för Seko pendelns lokförare.

Tufft 2019

Han ser ändå framför sig ett tufft 2019, med fortsatt personalbrist. Först om ett år kommer det att vara balans.

MTR genomför egna utbildningar av lokförare, den senaste påbörjades denna vecka. De elever som går igenom kurserna binder sig för att jobba i två år åt företaget.

–Det är bra att det utbildar, men det är inte så bra ordning med lärare och instruktörer. Tidigare hade vi heltidsanställda lärare, nu är de lokförare med lärartillägg, vilket gjort att många slutat som lärare, säger Kristoffer Johansson.

Företag ”snor” förare av varandra

Enligt företaget pressansvarige Claes Nyberg beror förarbristen främst på att bolagen i Stockholm ”snor” lokförare av varandra. För pendeln uppstod dessutom en akut brist när antalet avgångar ökade med 20 procent i samband med den nya tidtabellen 2018.

Pendeln behöver 340 heltider för att trafiken ska rulla, i dag hyr företaget in ett drygt 30-tal.

–Vi kommer att ha anställt totalt 130 nya lokförare fram till augusti 2019, då ska vi ha nått en balans, säger Claes Nyberg.

Bristen på lokförare är stor i hela landet och beror, enligt branschen på att det utbildats för få under en lång period. Alla bolag slåss nu om de lokförare som finns. Pensionsavgångarna är relativt stora, men skulle gå att klara om utbildningen hängde med.

MTR har egen utbildning

MTR startade en yrkeshögskoleutbildning 2017, som fått ut en kull och en är på gång. Dock har Myndigheten för yrkeshögskolan inte gett några pengar till nya utbildningsplatser i Stockholm det här läsåret. Vilket såväl Seko som branschen är kritiska till.

–Vi har pekat på bristen i flera år, men mycket lite har hänt. Bristen är densamma år från år och inte blev det bättre när yrkeshögskolan minskade sina platser, säger Thomas Gorin Weijmer, Sekos ombudsman med ansvar för spårtrafiken.