Plötsligt dök det upp nya inhyrda städare som inte kunde jobbet. En källa säger till Sekotidningen att antalet inhyrda ökat kraftigt under slutet av sommaren,  och att det finns personer som sysslar med bland annat klottersanering utan att de verkar ha någon utbildning.

-Tåg som inte sanerats från kemikalier riskerar att skadas, säger hen.

Saknat utbildning

Andra menar också att inhyrd personal rört sig i depåerna utan den särskilda utbildning som krävs för att vistas i spår.

MTR pendelns VD Henrik Dahlin bekräftar att företaget hyrt in personal under sommaren, för att täcka semestrar, men han anser att det skett enligt konstens alla regler. Och att det inte eskalerat.

Pendeltågen dåligt städade i maj – i juni varslades 90

Nyhet

Nödvändigt att hyra in

Han säger att det har varit nödvändigt att hyra in för att klara uppdraget från SL.

-Vi har haft ett underskott på klottersanerare, men jag har inte bilden att de arbetat utan att tillstånd eller utbildning. Om det inte skulle vara så måste det förstås anmälas till oss, säger han.

Det finns också kritik mot att MTR hyrt in en konsult som städchef, en person som samtidigt är VD för ett städbolag. Ett bolag som i sin tur hyr ut städare till MTR. Sekotidningens källor ser risken att det blir en jävsituation.

Risk för jävsituation

Henrik Dahlin förnekar att konsulten har möjlighet gynna sitt eget företag. MTR har hyrt personalen från företaget i fråga, och från andra.

-Han får inte fatta något beslut om inhyrning utan mitt och finanschefens godkännande. Och lösningen med en konsult är tillfällig, det gäller under tiden som vi rekryterar en ny städchef. Vi ska aldrig bygga vår organisation på konsulter. Särskilt inte chefer.

Ser allvarligt på saken

Sekos klubb på pendeln säger i en kommentar att de ser allvarligt på att MTR hyr in städare, när de samtidigt anställt egna städare på visstidsanställning och deltid. Henrik Dahlin medger att MTR gör det, men att det enbart sker medan verksamheten förbättras.

-Vid övertagandet låt vi alla deltidare som ville gå upp i heltid, säger han.

Marta Aguirre, ordförande för Sekos pendelklubb står fast vid att sommarens anställningar bryter mot MTR huvudregel:

-Pendelklubben ser allvarligt på att MTR hyr in personal och anställer tillfälligt på deltid, istället för att fastanställa på heltid som de lovat, säger hon.

”Facket har inte full koll”

Marta Aguirre säger också att Seko oroar sig över att facket inte har full koll på vilka som är inne och städar.

-Vi vet inte vilket företag de kommer ifrån och vi vet inte vilka avtal de går på, säger hon.

Seko vill ha en fortsatt dialog med MTR om den nya städorganisation som måste till efter att städningen tagits över i egen regi.

-Och om MTR fortsätter hyra in personal så är det viktigt för oss att de går på LO:s bemanningsavtal.

Henrik Dahlin säger att MTR:s mål är att se över städorganisationen och bemanningen tillsammans med pendelklubben.

-Det är viktigt för oss att ha en bra dialog och relation till facket, säger han.