–Vi har tecknat Sekos första avtal och behöver inte betala något för låglönesatsningen. Det känns mycket bra, säger Sekos ombudsman Ulrika Nilsson.

Låglönesatsningen innebär att alla som tjänar 26 100 och mindre genererar 783 kronor till potten.

Lokala krav på mer

Även lägstalönerna och andra ersättningar höjs med 5,4 procent. Dock blir det inga retroaktiva löneökningar.

­–Det är vi förstås väldigt besvikna över, säger Ulrika Nilsson.

Hon har uppmanat alla klubbar att i de lokala förhandlingarna försöka få ut mer än märkets 3 procent i år och 2,4 procent 2022.

–Det står lägst tre procent i avtalet och det betyder ju att man kan kräva mer lokalt. Kommunal fick ett engångsbelopp, det är en förebild. Och många energibolag går mycket bra ekonomiskt, säger hon.

Arbetsmiljöfrågor viktiga

I avtalet finns en regel som ska garantera att alla åtminstone får chansen till löneökning. Den innebär att alla som får mindre än 490 kronor i löneökning i år och mindre än 390 år 2022 ska få en åtgärdsplan, om någon part så önskar.

–Det betyder att man har chans att få en större löneökning nästa gång, säger Ulrika Nilsson.

Arbetsmiljöfrågorna har varit viktiga i årets förhandlingar och där kom parterna inte överens om några nya regler, däremot har flera arbetsgrupper tillsatts.

De ska diskutera ensamarbete, kompetens, beredskapsarbete, sexuella trakasserier och hot och våld, bland annat. Mycket är kopplat till kampanjen ”Ingen ska dö på jobbet”.

Vattenfall största arbetsgivare

–Vi har haft sexuella trakasserier som en huvudfråga, säger Ulrika Nilsson. I branschen är det framföra allt när tjejerna är ensamma med en man under beredskap som risken finns. Det har kommit fram i olika sammanhang. Nu ska vi försöka hitta en lösning på problemet.

Seko har cirka 3 000 medlemmar på EFA:s avtalsområde. De största företagen är Vattenfall och Skelleftekraft.