–Vi tycker att det är viktigare att säkra låglönesatsningen. Men det är klart att vi hade hoppats få retroaktiva löneökningar, säger Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint.

Alla krav ligger fast

Han förstår att många kommer att bli besvikna, men säger att det är svårt att veta hur mycket enskilda anställda förlorar på att inte få någon löneökning bakåt i tiden. Coronakrisen gjorde att avtalsrörelsen sköts upp från vår till höst.

–Det är hypotetiskt, eftersom vi inte vet vad det hade kostat att få retroaktivitet. Kanske löneökningarna framåt hade blivit lägre, kanske vi inte fått någon låglönesatsning.

Samtidigt som Mats Ekeklint slår fast att det i praktiken inte blir någon löneökning för större delen av 2020, är det helt okej för branscherna att driva kravet, säger han.

–Vi har inte ändrat våra avtalskrav. De ligger fast, säger han.

Retroaktiv löneökning

Den lönehöjning som betalas ut för en tidigare period kallas retroaktiv. Exempelvis när ett löneavtal blir försenat så kan löneökningen gälla bakåt i tiden. Betalas ofta ut som klumpsumma.

Det gäller även de gemensamma krav som LO har om skydd mot sexuella trakasserier och bättre regler vid rehabilitering.

–Där kom industrin inte fram till något, säger Mats Ekeklint.

Industriavtalets alla detaljer är inte kända ännu, men klart är att det så kallade märket, det vill säga hur mycket lönerna ska öka på arbetsmarknaden, nu är satt.

Märket

Industrins fack och arbetsgivare förhandlar fram det första avtalet i varje avtalsrörelse. Deras överenskommelse om löneökningarna blir normen för alla löntagare, det så kallade märket.

Det lyder: 5,4 procent under 29 månader från 1 november till den 31 mars 2023. Till det kommer en låglönesatsning som innebär att arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 kronor per månad får en högre lönepott.

Pensionsinbetalning från 22 år

Det betyder att alla som tjänar under 26 100 kronor per månad ger lika mycket till potten, det vill säga 3 procent av 26 100 första året.

Seko tolkar avtalet som att låglönesatsningen ska ligga ovanpå de 5,4 procenten. Hur arbetsgivarsidan ser på saken återstår att se under förhandlingarna, säger Mats Ekeklint.

Längden på avtalet, 29 månader, gör att en överenskommelse mellan LO och Svenskt näringsliv om bland annat sänkt ålder för intjänande av pension tickar in. Idag är gränsen 25 år, när avtalet löper ut ska arbetsgivarna betala pensionspremie för alla anställda som fyllt 22 år.

Oklart med Sobona

För Sekos del är det branscherna energi och telekom som är först ut att teckna avtal. Båda avtalsområdenas avtal gick ut den sista oktober och fortsätter förhandla denna vecka.

När det gäller de kommunala energibolagen står Seko och Sobona fortfarande långt ifrån varandra när det gäller att teckna ett helt nytt branschavtal. Avtalet har löpt ut men förlängs 14 dagar i taget.