Hittills i år har 61 000 personer fler ansökt om studiemedel, jämfört med 2019. Centrala studiestödsnämnden, CSN, räknar med ytterligare cirka 20 000 ansökningar under hösten.

Det är väldigt kul att få vara med och utveckla CSN genom det fackliga arbetet, och komma med förslag när det är förändringar på gång

Jan Lahti, myndighetscentralt fackligt ombud för Seko.

Därför har 60 personer rekryterats, bland annat studiestödsutredare och ett fåtal IT-personal.

– Det är på grund av coronapandemin. Vi har fler studiestödsansökningar, men också många som har svårt att betala tillbaka sina studieskulder. För att undvika mycket övertid så har fler personer anställts, säger Jan Lahti, som är förtroendevald för Seko, och arbetar som utredare på CSN:s huvudkontor i Sundsvall.

”Det är roligare att vara facklig”

Jan Lahti har hand om återbetalningsärenden kopplat till personer som bor utomlands.

En av hans arbetsuppgifter går ut på att ta kontakt med utlandsbosatta låntagare för att kontrollera slutskattebesked (årsinkomst). Dessa uppgifter inhämtas från skattemyndigheten i landet där de bor eller arbetar. Detta för att räkna ut en återbetalningsplan.

Jan Lahti är myndighetscentralt fackligt ombud för Seko på CSN. För honom är den största fackliga utmaningen just nu Las-utredningen. ”Las-frågan där anställningstryggheten urholkas rejält om lagförslaget blir verklighet.”

I arbetet kommer Jan Lahti fäbless för språk väl till hands. Han behärskar förutom engelska, även franska och bulgariska till fullo. Och kan dessutom göra sig förstådd på finska, tyska och spanska och tornedalsfinska (meänkieli).

Det låter som ett spännande jobb, är det så?

– Ja, det är det. Men om jag ska vara helt ärlig så tycker jag det är roligare att vara facklig, säger Jan Lahti, och förklarar vad han menar:

– Det är väldigt kul att få vara med och utveckla CSN genom det fackliga arbetet, och komma med förslag när det är förändringar på gång. Man får järnkoll på vad som händer i myndigheten och får en bra dialog med myndigheten och arbetsgivaren.

”Vår styrka är vår litenhet”

Jan Lahtis arbetsplats i Sundsvall har nästan 400 anställda. Just nu domineras arbetsplatsen av fackförbundet ST. 2016 var Jan Lahti ensam fackligt förtroendevald för Seko och företrädde sig själv. Men efter bara några år så har antalet medlemmar ökat.

I dag är de tio i Sundsvall, samt fyra i övriga landet. Ökningen beror till viss del på att CSN nyrekryterat.

Trots få medlemmar är Jan Lahti väldigt nöjd:

– Vår styrka är vår litenhet. Vi har bra kontakt med våra medlemmar och ordnar möten varannan månad. Vi har precis samma inflytande som Saco och ST. Eftersom vi är en liten sektion samarbetar vi också ganska mycket med ST och Saco i flera frågor.

Samarbetet Jan Lahti syftar på är framför allt det lokala samverkansavtalet de fackliga organisationerna har med arbetsgivaren. Ett avtal som ger medbestämmande inför stora förändringar i form av samverkan.

– Vi har samverkan oftast. Men vi kan alltid träda ut i MBL-förhandling om någon part önskar det. Det räcker med att en person räcker upp handen och önskar förhandling, det behövs alltså ingen majoritet för att få till en förhandling.

Vad har du för mål framöver med sektionen?

– Jag vill att vi blir fler. Men vi måste fortsätta att bibehålla den goda kontakten vi har med våra medlemmar.

Vad är den största utmaningen framöver?

– Las-frågan där anställningstryggheten urholkas rejält om lagförslaget blir verklighet.

Fakta: LAS-utredningen

  • Alla arbetsgivare ska få undanta fem anställda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta ska kunna genomföras fyra gånger per år.
  • När en arbetsgivare med högst 15 anställda säger upp en anställd av personliga skäl ska uppsägningen inte gå att ogiltigförklara. Om den visar sig vara fel efter att frågan prövats ska den enskilde kunna få åtta månadslöner i skadestånd. Den enskilde får inte tillbaka sin anställning.
  • Hos större arbetsgivare ska det vara möjligt att ogiltigförklara uppsägning av personliga skäl, men då försvinner rätten att behålla anställningen under en tvist. Idag behåller den uppsagde sin anställning och har lön under tvistetiden.
  • Utredningen föreslår utökad rätt till kompetensutveckling

Fakta: Samverkansavtal

  • Om det inte finns ett lokalt samverkansavtal är arbetsgivaren skyldig att kalla fackliga organisationer till medbestämmande-förhandling (MBL) före ett beslut tas som påverkar anställda.
  • När ledningen och fackliga organisationer sluter ett samverkansavtal innebär det att den lokala fackliga klubben och företaget kommer överens om i vilken utsträckning samverkan ersätter MBL-förhandling.
  • Medbestämmande kan då ske genom möten inom verksamheten eller genom samverkansgrupper.