–Det känns jättebra att det är frivilligt att visera, oron för smitta minskar, säger Sarah Andersson, tågvärd på Öresundståg.

Hon tycker Transdev har fattat ett bra beslut.

–Jag kan välja att visera om det är glest med folk och välja bort det om det är fullt i gångarna, säger hon.

Daniel Abalo, också han tågvärd på Öresundståg, tycker också att det funkar.

–Vi måste fortfarande gå igenom tåget och kontrollera att allt fungerar. Några kan tycka det är olustigt, men jag tycker det är okej, säger han.

Transdevs Affärschef Anders Ekman säger att det viktiga för företaget är att personalen inte ska utsättas för onödiga risker och smitta.

–Vi har haft en väldigt bra dialog med skyddsombuden och gjort gemensam riskbedömning. Vi har kommit fram till att tågvärdarna måste utgå från sin situation och eventuella oro.

–Vi kommer inte att kontrollera handdatorer och liknande, ingen får påbackning om de inte kontrollerar biljetter, säger Anders Ekman.

Hög sjukfrånvaro

Han understryker att det finns skyddsutrustning att ta med på tågen, såsom handsprit, latexhandskar.

–Vi följer och uppmanar alla att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer om att upprätthålla god handhygien och stanna hemma när man är sjuk, säger Anders Ekman.

Sjukfrånvaron är hög men har inte lett till att trafik behövt ställas in. Skånetrafiken har aviserat att det kan bli neddragningar i turtätheten, men det är ännu inte beslutat.

Tågvärdar som Sekotidningen talat med säger att det är glest mellan resenärerna på tågen, och att det gör att det är mindre oroande att röra sig på tåget och sköta säkerheten, som att stänga dörrar, se till bagage och sköta avgångarna.

–Hoppas att de inte ställer in tåg i rusningstrafik i alla fall, då blir det för trångt, säger tågvärden Sarah Andersson. Hoppas att de pratar med oss som jobbar ute innan de gör det.

Sekos klubbordförande på Öresundståg Lars Holmqvist bekräftar att tågvärdarna inte förväntas göra biljettkontroller eller visera biljetter under rådande omständigheter.

–Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett avstånd på två meter och då går det inte att visera eller kontrollera biljetterna. Ska vi kontrollera måste vi gå nära, säger han.

Behövdes inget skyddsstopp

Transdevs beslut grundar sig på samverkan med skyddsombuden. Sekotidningen har även varit i kontakt med skyddsombud som är nöjda med dialogen med arbetsgivaren i det här fallet.

Johan Kromnér är huvudskyddsombud på Östgötapendeln, som körs av Arriva. Han säger att trafikhuvudmannen Östgötatrafiken själv tog ett snabbt beslut om att slopa viseringen av biljetter. Det är nu frivilligt att göra det.

–Vi behövde inte lägga ett skyddstopp eller ens begära åtgärd. Det känns bra att det är frivilligt. Några kollegor hade föredragit att det kommit ett rakt besked, ja eller nej till visering, säger Johan Kromnér.

Arriva gör en kartläggning av riskgrupper bland personalen på Östgötapendeln efter att Arbetsmiljöverket krävt det för att häva ett skyddsstopp på Pågatågen. De som tillhör riskgrupperna ska undantas från visering.

–Vi har en handfull medarbetare som tillhör riskgrupperna, säger Johan Kromnér.

Samtidigt som några tågbolag slopar sin visering återgår Norrtåg, som körs av Vy, i morgon fredag till att kontrollera biljetterna.

Även på Krösatågen, som körs av Vy, fortsätter viseringen, men med ”försiktighet och noggrannhet”.

SJ säger nej till skyddets krav

Och på SJ Götalandståg fortsätter biljettkontroll och försäljning som vanligt. Skyddsombuden har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp.

Norrtåg hänvisar, enligt Seko, till att Folkhälsomyndigheten ger klartecken till att handla i butik och servera vid bord på restaurang.

–Att visera biljett skulle vara samma sak, säger Sekos klubbordförande på Norrtåg Rickard Näslund.

Han tycker att det är okej att återgå till biljettkontroll, eftersom det är väldigt få som åker. Antalet passagerare har minskat med 85 procent de senaste veckorna. Det finns extra handsprit för de som vill.

–Resenärerna kan själva lägga sina kort på handdatorn, säger han.

Christina Laage  är huvudskyddsombud SJ Götalandståg och hon säger att medarbetarna är oroliga. Skyddsombuden lämnade igår in en begäran om åtgärder till Arbetsmiljöverket, efter att SJ, som kör tågen, sagt nej till att kartlägga riskgrupper.

Arbetsmiljöverket tog igår beslut att häva ett skyddsstopp för biljettkontroll på Pågatågen efter att Arriva gjort en sådan kartläggning och plockat bort biljettkontroll för olika riskgrupper.

Christina Laage:

–Vi lämnade in en begäran med krav på att arbetsgivaren skulle göra en kartläggning av vilka medarbetare som tillhör en riskgrupp för att åtminstone de skulle slippa viseringen. Men vi fick nej.

Skyddsorganisationen har även begärt att alla medarbetare ska arbeta på samma sätt, och att ingen ska behöva gå runt i tåget. Också det har arbetsgivaren tidigare sagt nej till, enligt Christina Laage.

Armlängds avstånd

­–Vi har haft olika regler på olika sträckor. I Västra Götaland ska vi inte visera men gå runt i tåget och visa oss, medan vi på tåg som går mellan Falköping och Nässjö och till Örebro har haft både kontroll och försäljning, säger hon.

Helena Isaksson är affärschef på SJ Götalandståg. Hon bekräftar att företaget inte gjort någon kartläggning av riskgrupper då hon menar att SJ saknar kompetens att göra det.

–Det är en fråga för sjukvården, säger hon till Sekotidningen.

Helena Isaksson uppger också att samtliga sträckor nu arbetar på samma sätt. Tågvärdarna ska titta på biljetterna, men behöver inte visera fullständigt. Dessutom har försäljning upphört.

I de tidigare besluten att fortsätta som vanligt med arbetet på tågen har SJ Götalandståg bland annat hänvisat till Länstrafiken i Jönköping, JLT, som är en av uppdragsgivarna. I veckan skickade Götalandståg ut ett meddelande till förare och ombordpersonal från regionens smittskyddsläkare.

I meddelandet står bland annat att tågvärdar inte ska ta i resenärernas telefoner och inte luta sig nära. Om de tar i kontanter ska de tvätta händerna eller sprita eller ta våtservett och gnugga extra noga. Menar att det räcker med armlängds avstånd.