Till följd av utbrottet av coronaviruset har trafikförvaltningen i region Stockholm dragit ned på antalet turer för bussar, lokalbana och pendelbåtar.

Trafiken går enligt lördagstidtabellen – extra turer går i rusningstid.

När förändringen trädde i kraft i måndags blev det kaos och proppfullt i trafiken, rapporterade flera medier.

– Som skyddsombud tycker jag inte vi ska jobba på lokalbanor och bussar under rusningstid. Vi ska ju inte befinna oss där det är mycket folk. Men SL menar att vi ska vara överallt, punkt slut. Jag har tagit upp det här med min arbetsgivare, ISS, men vi måste följa avtalet som vi har med SL.

Inte gjort nog

Under tisdagen stoppades all kontroll av biljetter på Pågatågen i Skåne. Detta eftersom skyddsombuden anser att arbetsgivaren inte har gjort nog för att skydda personalen mot att smittas av Corona, eller för att hindra att personalen utsätter resenärerna för smitta.

I förra veckan förbjöd MTR, som kör tunnelbana och pendeltåg i Stockholmsområdet, SL:s biljettkontrollanter, som är anställda av ISS, att använda MTR:s rastlokaler. Något Sekotidningen uppmärksammade. 

Orsaken är att man vill minska risken för att smittspridning av coronavirus.

Ivana Evertsson reagerade kraftigt eftersom det innebar att kontrollanterna inte hade någonstans att tvätta händerna. Efter att ha krävt åtgärder från arbetsgivaren ISS har ett möte hållits mellan parterna.

Ett olöst problem

Beskedet är att alla biljettkontrollanter inom tunnelbanan och pendeltågen ska få tillgång till toaletter. Ett olöst problem är att inte alla har ett kort för att komma in och att en del av toaletterna är väldigt smutsiga, menar Ivana Evertsson. 

– Det ser inte bra ut. Jag har pratat med flera av mina kollegor som säger att det är katastrof. Det finns knappt något toapapper. Det ska jag ta upp med HR, säger Ivana Evertsson.

SL:s biljettkontrollanter får fortsatt inte använda MTR:s rastlokaler.

Sekotidningen har sökt en kommentar från SL, men utan framgång.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Sekotidningens nyhetsbreför fler bra artiklar.