Igår stoppade skyddsombuden på Pågatågen all kontroll av biljetter på Pågatågen. Orsaken var att arbetsgivaren, enligt dem, inte gjort tillräckligt för att skydda personalen mot att smittas av Corona eller att hindra att personalen utsätter resenärer för smitta.

Personalen ska kontrollera biljetter så länge det inte är för trångt att ta sig fram. 

Efter stoppet krävde Arbetsmiljöverket krävt att Arriva skulle göra en inventering i personalgruppen för att se om det fanns några i riskgruppen för Corona och därefter vidta åtgärder. Inventeringen visar att några är i riskgruppen. De kommer inte längre att kontrollera biljetter. 

Arbetsmiljöverket har efter beskedet upphävt skyddsstoppet.

Arriva var emot stoppet

Christer Ekelund på Arrivas kommunikationsavdelning skriver i ett mejl till Sekotidningen att företaget varit i kontakt med Arbetsmiljöverket för att få stoppet hävt. Han skrivet att ”vi står fast vid att vi vill att vår personal tar kloka beslut och agerar situationsanpassat vid visering och följer de rekommendationer vi tidigare gett. Skånetrafiken vill fortsatt att vi ska vara synliga ombord och att visering sker, men vi ska självklart inte utsätta oss för onödiga smittorisker. 

Smittskydd Skåne har varit ute på tågen och de bedömer att smittrisken är mycket låg. De rekommenderar den som arbetar kundnära i kollektivtrafiken att tänka på att undvika att ta i resenärens telefon eller kort när man viserar och att inte luta sig nära resenären.”

”De borde sätta personalen för biljettkontroller”

Ola Brunnström, huvudskyddsombud, förstår Arbetsmiljöverkets agerande men är kritiskt till hur arbetsgivaren Arriva ser på stoppet som nu är upphävt. 
– Jag tycker fortfarande att kundvärdar när de går runt på tågen för att kontrollera biljetter utsätter sig för risker. De kommer väldigt nära resenärer. De tar på allt där det finns risk för smitta, till exempel handtag och dörrar. Här är det Arriva och Skånetrafiken som behöver ta sitt ansvar och se över kravet på visering av biljetter. Jag tycker att de borde sätta personalen före biljettkontroller, säger Ola Brunnström.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Sekotidningens nyhetsbreför fler bra artiklar.