Skyddsombuden på Pågatågen anser att arbetsgivaren inte har gjort nog för att skydda personalen mot att smittas av Corona eller för att hindra att personalen utsätter resenärerna för smitta. Därför har de lagt ett skyddsombudsstopp gällande smitta.

Personalen har krav på sig att alltid utföra kontroller, så länge tågen inte är så fulla att det omöjligt att ta sig fram. Att hålla något säkerhetsavstånd är inte möjligt. Samtidigt är handspriten ransonerad och det finns inte alltid tvål på toaletterna.

Enligt skyddsombuden krävs endast mindre förändringar i kraven på personalen för att de ska kunna arbeta på ett säkert sätt.

Svårt sätta exakta regler

Skyddsombuden skriver ” Om kraven begränsas till att personalen gör egna bedömningar kan de själva bestämma om de kan hålla sig på ett behörigt avstånd från resenärer avvägt mot om det finns fungerande skydd såsom handsprit och tvättmöjligheter. Det är svårt att sätta upp exakta regler men nuvarande skrivning tvingar ut personal så länge resenärerna är sittande. Tills att sådana regler tagits fram stoppas arbetsuppgiften att visera biljetter och röra sig i tågen.”

Arriva, som kör Pågatågen, kan vända sig till Arbetsmiljöverket för att få skyddsstoppet hävt. Skyddsomduden hoppas att de istället väljer att utarbeta nya regler.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Sekotidningens nyhetsbreför fler bra artiklar.